Verslag 2022

Dit seizoen begonnen wij met een een nieuwe fok en en nieuw zeil te trainen. Tijdens bijna alle trainingen in het voorseizoen was er te veel wind om zonder een reef te zeilen. Omdat we zuinig wilden zijn op ons nieuwe zeil en fok hebben we het overgrote deel van die traningen en trainingswedstrijden gezeild met een oud zeil en een ouder fok, om het nieuwe materiaal te sparen.

Op de dagen dat we wél met onze nieuwe spullen konden zeilen waren we niet tevreden. Tijdens trainingswedstrijden hadden we steeds een mooie start, waarbij we bij de eerste 4 skûtsjes om de eerste bovenste boei kwamen. Maar, na enkele routes raakten we al in de achterhoede van het veld terecht.

Na verschillende aanpassingen aan de stand van vrijwel alles wat op een skûtsje aangepast kan worden aan de trim (stand van de mast, stag, wanden en overloop) naar aanleiding van de bevindingen tijdens die trainingswedstrijden kregen we iets meer hoop op betere resultaten.
In Grou gingen we dus vol goede moed van start. Helaas mislukte onze start daar. En in een wedstrijd met in elke route een héél kort kruisrak was daar vrijwel niets meer aan te verbeteren. We zakten zelfs nog wat af, en we kwamen als laatste over de finish.

Op de Veenhoop hadden we startnummer 14 geloot. De zeer zwakke wind was daar haaks over het smalle meer, waardoor we de hele wedstrijd achter elkaar konden zeilen. De enige wisselingen in de volgorde werden daar veroorzaakt door periodes van helemaal geen wind waarin sommige skûtsjes zo nu en dan weer een vlaagje kregen. Daardoor zijn wij daar ook 2 plekjes naar voren geschoven en op een 12e plek gefinisht.

In Eernewoude wordt de loting voor de Veenhoop omgedraaid, en hier hadden we dus startplekje 1. Opnieuw een zeer zwakke wind tussen de hoge bomen. Ook hier zakten we langzaam naar achteren en we finishten op een 6e plek.

Terhorne.
Eindelijk wat ruimer water waar de wedstrijdcommissie een route neer kan leggen die door de windrichting wordt bepaald en niet door het (te) krappe wedstrijdwater zoals tijdens de eerste 3 wedstrijddagen. Net als de voorgaande wedstrijddagen zijn we ook hier ’s ochtends om 9 uur al op het water om zaken te verbeteren aan de trim om meer snelheid uit onze nieuwe zeilen te halen.
Na een redelijke start kwamen we als 8e om de 1e bovenboei. Tijdens de wedstrijd kwamen we weer wat snelheid te kort. We zakten af naar een 11e plek op de finish.

Langweer. Ook hier weer een goede start, nadat er eerst 2 valse starts waren geweest waarbij er 3 of meer skûtsjes te vroeg de startlijn waren gepasseerd.
Wij kwamen als 7e om de eerste bovenboei. Wéér kwamen we snelheid te kort om onze concurrenten bij te houden. Tijdens de wedstrijd zakten we naar een 13e plek.

Elahuizen. Ook hier weer ’s ochtends vroeg het water op om te proberen de trim te optimaliseren.
We kwamen weer als 7e om de eerste boei. Tijdens een route met een stevige wind klommen we een paar plekjes omhoog naar een derde plek. Toen de wind weer afzwakte, zakten we weer naar achteren.
Door de oplettendheid van onze adviseur, die zag dat de finish op dat moment een stuk dichter bij de stuurboord ton van de gate lag, konden we op de finish weer terugkomen op het 7e plekje.

Staveren. ’s ochtends weer gezeild met een mooie stevige bries. Het liep fantastisch. Diep water, stevige wind en golven waar wij met het zwaarste schip van de vloot theoretisch minder last van moeten hebben dan onze concurrenten met lichtere schepen.
Helaas zwakte de wind ’s middags weer helemaal af. Weer een mooie start, en als 7e om de eerste boei. Ook nu hadden we weer niet voldoende snelheid om stand te houden en we finishen als 10e. Maar, in 1 van de laatste kruisrakken kregen we een protest van de Halve Maen omdat die van mening was dat wij over stuurboord niet voor hen langs konden zonder dat hij voor ons moest uitwijken. Omdat wij geen getuigen hadden die het tegenovergestelde konden beweren en omdat er geen bruikbare TV opnames waren, hebben we dat protest verloren, waardoor we 14 punten hebben gekregen in de wedstrijd bij Staveren.

De 2e week.
Willem Zwaga van Leeuwarden heeft ons zaterdagavond aangeboden om een oude fok van hen te proberen omdat we niet tevreden waren over onze nieuwe fok. Die mogelijkheid hebben we met beide handen aangegrepen.

Woudsend. Hoewel de geleende fok van Leeuwarden 0,7 m2 kleiner is dan onze eigen nieuwste fok merkten we tijdens het inzeilen al dat die fok véél meer kracht heeft, en we starten vandaag dus met een geleende fok van Leeuwarden.
Weer een mooie start, en we komen als 4e om de bovenste boei van het eerste kruisrak. Tijdens een wedstrijd met veel wisselingen kwamen we als 11e over de finish.

Op de vrije dinsdag varen we vroeg naar Lemmer zodat we ’s middags nog even kunnen zeilen met 3 verschillende fokken om ze nog ’s met elkaar te vergelijken. We besluiten dat de geleende fok van Leeuwarden de beste is.
Na die training schutten we weer naar binnen om ’s avonds deel te nemen aan de feestelijke doorvaart door Lemmer.

Woensdag, Lemmer 1.
Hele mooie start, en we komen als 3e om de eerste boei van het eerste kruisrak. Vandaag ook weer een zeer zwakke en sterk heen en weer schiftende wind.
We zakken helaas weer terug naar een 12e plek.

Donderdag, Lemmer 2.
Weer een mooie start, en we komen als 5e om de eerste boei. Na een paar wisselingen tijdens de wedstrijd finishen we als 6e. Op naar de laatste wedstrijd in Sneek.

Vrijdag, Sneek.
Weer een mooie zomerse vakantiedag. De wind is al weer zeer zwak. Geen wolkje aan de lucht (letterlijk).
We komen een paar seconden te laat over de start, maar wel met de meeste snelheid en we liggen zelfs een poosje op het (virtuele) 1e plekje, en we komen als 4e bij de bovenwindse boei. Na een beroerde boeironding van de volgende benedenwindse boei vallen we terug naar een 10e plek. Gelukkig zag Durk tijdens het laatste voordewindse rak wind uit een noordelijkere richting aankomen waar we tijdens het laatste kruisrak richting de finish gebruik van konden maken om toch nog op het 5e plekje te kunnen finishen.

Conclusie: Het eindresultaat is teleurstellend. In een kampioenschap waarin we starten met een nieuw zeil en en een nieuwe fok verwachten we betere resultaten. In voorgaande jaren met slechte eindresultaten konden we dat vaak grotendeels verklaren door de slechte start.
Maar, dit jaar hadden we overwegend goede starts. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking in Sneek kreeg Langweer een prijs uitgereikt voor de beste starter.

Wanneer je de walstarts van Veenhoop en Eernewoude, waar het startnummer door loting wordt bepaald, niet meetelt, zijn wij als 3e gefinisht in dat klassement.

Startklassement

In de tweede week (na Staveren) hebben we alle wedstrijden gezeild met een geleende fok van Leeuwarden. Daarvan konden we duidelijk merken dat die meer kracht had dan onze eigen nieuwe fok ondanks dat onze eigen 0,7 vierkante meter groter is.
We moesten dit jaar heel erg wennen aan het zeil en de fok die we dit jaar nieuw hebben aangeschaft vanwege het sterk afwijkende model van al onze voorgaande tuigen. Na een groot aantal aanpassingen aan de trim van het schip en de mast hebben we dit nu wel iets beter onder contrôle, maar bij de zwakke wind, die we dit hele kampioenschap helaas hebben gehad, heeft dit tuig veel te weinig kracht. Op de momenten dat de wind boven de 4 beaufort kwam was het stukken beter. Helaas waren die momenten zeer schaars tijdens dit kampioenschap.