Afgelaste wedstrijden

Sprintwedstrijden SKS afgelast

De sprintwedstrijden van de SKS, zoals die gepland stonden voor zaterdag 9 mei aanstaande, gaan niet door.

Ook de Rabobank en de Rotary hebben besloten om respectievelijk de Rabo Hurdsilerij (12 juni) en Skûtsje Undernimmersdei (19 juni) dit jaar niet door te laten gaan.

Verder heeft het SKS-bestuur besloten om de jubileumactiviteiten rondom de jubileumwedstrijd van 4 juli te schrappen en zal de opening op 4 juni van de expositie rondom het 75-jarig jubileum van de SKS een sober karakter hebben.

Mochten de omstandigheden reden geven het kampioenschap 2020 af te gelasten dan zal dit uiterlijk 2 juni bekend worden gemaakt.

Dit conform de aangescherpte maatregelen van het RIVM die op maandag 23 maart jl zijn aangekondigd. Voor wat betreft alle overige zaken die staan gepland op de SKS zeilkalender, heeft het SKS bestuur geregeld virtueel overleg via diverse communicatie kanalen.

Met respect en binnen de mogelijkheden en richtlijnen zoals ze worden aangegeven door het RIVM en de lokale overheden wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de jaarlijkse wedstrijdenreeks van 18 t/ 31 juli aanstaande doorgang zal vinden. Dit geldt ook voor de jubileumwedstrijd op zaterdag 4 juli 2020.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zal dit rechtstreeks met de schippers,  bemanningen, eigenaren- en wedstrijdcommissies en via de website en Social Media worden gecommuniceerd .

Voor meer informatie kunt u terecht bij de SKS via :

info@skutsjesilen.nl