NL Doet!

Op zaterdag 21 maart jl. is er via NL Doet! een vrijwilligersdag gehouden.NLdoet
Wij hebben hulp gevraagd voor het opknappen van het scheepsruim van het Súdwesthoek Skûtsje en dat hebben we gekregen!
Er is ons door het Oranjefonds een bedrag geschonken voor materiaal en de klus is goed aangepakt.
Alle vrijwilligers bedankt voor de hulp, tige by tige!