Nieuwe voorzitter

Na 13 jaar heeft Rein Amels besloten zijn positie als voorzitter van onze Stichting Skûtsje Súdwesthoek beschikbaar te stellen. Wij danken Rein hartelijk voor zijn inzet en voor de tijd, die hij aan onze Stichting heeft besteed en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.

Inmiddels heeft het bestuur een nieuwe voorzitter benoemd en wel Dhr. Roelof Wielenga, woonachtig in Lemmer en werkzaam bij onze (hoofd)sponsor Wonen Zuidwest Friesland in Balk. Roelof was al enkele jaren lid van onze sponsorcommissie en gaat beide functies vanaf nu combineren.
Tevens is zijn partner Kathinka als secretaresse aan het bestuur toegevoegd. Ook zij is al enkele jaren betrokken bij de Súdwesthoek als redactrice van de website en de Facebookpagina.
Bij deze heten wij hen van harte welkom in ons bestuur.