Jubileumspektakel SWH-skûtsje

8 juli 2023

Zaterdag 8 juli is het dubbel feest in Stavoren! Het SWH-skûtsje bestaat 100 jaar en de zeilvereniging viert haar 65-jarige bestaan. Dat gaan we vieren! Zowel de geschiedenis, het heden en ook de toekomst vormen de rode draad op deze dag: De dei fan juster, de dei fan hjoed en de dei fan moarn.

Het belooft een prachtige dag te worden. ‘Een dag waarvan je achteraf zegt: dat was iets bijzonders’.
Aan het woord is Doutzen Ouderkerken, de ‘jubileumregeltante’, en samen met Durk Nijdam woonachtig aan het Bolwerk.

Hoe het begon

Doutzen zat in het stichtingsbestuur van het SWH-skûtsje, ook tijdens de coronaperiode. Het skûtsjesilen ging in 2020 vanwege de coronamaatregelen niet door en daarom kregen alle sponsoren een kaart met het gedicht ‘De tiid’, dat zij zelf had geschreven. Nadat zij uit het bestuur ging, werd ze wel gevraagd om het jubileumfeest te organiseren. Ze was enthousiast en had meteen voor ogen dat het feest gebaseerd moest zijn op de driedeling uit dat gedicht: juster, hjoed en moarn. De jublieumcommissie bestaat naast Doutzen en Durk uit: Jan Pieter Dijkstra (Stichting Skûtsje Súdwesthoek) en Annet van Warners (zeilvereniging IJsselmeer). Daarnaast is er een aantal werkgroepen die deze dag samen organiseren.

Wat gaan we deze dag beleven?

De dei fan juster

Vanaf 10.00 ’s ochtends liggen een aantal skûtsjes afgemeerd in de haven bij het station. Er is koffie, oranjekoek en er zijn sprekers die sterke schippersverhalen van vroeger vertellen.

De dei fan hjoed

Vanaf ca. 11.00 uur is er op het IJsselmeer de Foarwedstriid van de SKS, vanaf de dijk heeft u schitterend zicht op deze strijd.

De dei fan moarn

Vanaf 18.00 uur is er het theaterstuk ‘Bakboard’ op het Gele Plein. Onder leiding en regie van kunstenaar en theatermaker Henk de Boer uit Workum wordt een bijzonder theaterspektakel opgevoerd waarin het skûtsjesilen centraal staat. Na afloop speelt de band nog een uur  muziek op het plein.

Jong en oud, jullie zijn allemaal van harte welkom om dit samen met ons te vieren. In dei fol skûtsjesilerij foar eltsenien!

De tiid

De tiid fan júster.

In simmer fol mei striid op wetter en lân.

De âlde seedyk sljocht mei folk.

It lûd fan wille en nocht.

De tiid fan hjoed.

It each lûkt nei it mar.

We strûpe de mouwen op!

De skût moat ree wêze!

De tiid fan moarn.

It langstme nei…

De skûtsjes op it mar.

De striid fan eartiids is dêr.