In Memoriam

 

 
Nei in tige warber libben
is ferstoarn,
ús mei-oprjochter,

(dokter) Gerrit Verbeek

As grut skûtsje leafhawwer wie hy yn 1958
ien fan de minsken dy’t soargen, dat ús skûtsje
foar de Súdwesthoek mei de SKS sile koe.
Mear as 40 jier letter wie hy as bestjoerder noch
tige warber foar ús stifting en is hy foar de
Súdwesthoek altyd in hâldfêst bleaun.
Wy winskje de famylje in soad sterkte ta.
Skipper, bemanning, bestjoer
Skûtsje Súdwesthoek

Deze week overleed de heer G.O.J. Verbeek, die al jarenlang in Makkum woonde. Verbeek was de laatste nog levende oprichter van Stichting Skûtsje Súdwesthoek (in 1958).
Als goede vriend van schipper Klaas van der Meulen lukte het Gerrit Verbeek om, samen met een groepje andere skûtsje-liefhebbers uit de zuidwest-hoek van Friesland, het skûtsje Twee Gebroeders terug te kopen uit Amsterdam, waar het ruim 3 jaar als woonschip had gelegen. Met dat skûtsje was Van der Meulen als schipper met zijn bemanning vanaf 1945 4 keer kampioen geworden bij de SKS.
De enthousiaste jongemannen richtten een stichting op, staken er geld en inzet in en zorgden dat het skûtsje zo snel mogelijk weer aan wedstrijden kon deelnemen.
Het skûtsje noemden ze toen Súdwesthoek.

De heer Verbeek, toen huisarts in Warns, was eerst ook bemanningslid en bleef jarenlang bestuurslid.
Mede door zijn inzet werd in het jaar 2000 een dreigend einde van de stichting voorkomen en de Súdwesthoek voor de SKS behouden. Met mede-oprichters Douwe Amels en Auke de Groot en Douwe’s zoon Rein en Auke’s kleinzoon Jan startte Verbeek toen een nieuw hoofdstuk in het bestaan van de Súdwesthoek. Toen de gemoederen later in het jaar 2000 wat bedaard waren en er nieuwe bestuursleden als vervangers waren gevonden, vonden de 3 oud-oprichters het tijd hun bestuurstaak te beëindigen.  

Een paar jaar later, nadat we een groter skûtsje hadden gekocht en begonnen waren met een jaarlijkse zeildag voor donateurs, was Verbeek met zijn vrienden van vroeger, inmiddels allen de 80-jarige leeftijd gepasseerd, nog eens mee te zeilen. Ze genoten zichtbaar.

Zo hebben vele skûtsjesilers in Friesland, zeker niet alleen van de Súdwesthoek, jarenlang genoten van Verbeek’s aanwezigheid, betrokkenheid en ondersteuning in verschillende vormen.

Deze markante man zal daarom bij ons en vele anderen in herinnering blijven.