Graag stellen we aan u voor…. een nieuw bestuurslid!

Even voorstellen:

Jan Pieter Dijkstra, 60 jaar jong.

Vanaf december 2019 ben ik enthousiast lid geworden van het bestuur van de Súdwesthoek.
Ik zal mij nadrukkelijk gaan bezighouden met het werven van, en het onderhouden van de relatie met, sponsoren. Dat is een prachtige uitdaging.
Als halve Fries voel ik mij vereerd een bijdrage te kunnen leveren aan het wel en wee van stichting, haar mensen en het materieel.

Sinds 2013 woon ik in Warns aan het kanaal bij de brug. Ik ben een buitenmens en zit natuurlijk graag op het water. Ik zeil, vaar kano en af en toe ben ik te spotten in een sloep. Ik werk als commercieel manager voor een Belgisch IT-bedrijf met als opdracht de Nederlandse markt open te breken voor hun producten.
Ook ben ik betrokken bij de Spylder in Warns en ben ik vrijwilliger bij de Frysman, de mooiste triatlon van Nederland, welke jaarlijks plaats vindt in Warns.

Welkom Jan Pieter, we zijn blij met je komst. We hebben alle vertrouwen in een fijne samenwerking en je enthousiaste inzet!