Even voorstellen…..

Sinds eind 2018 hebben we er een nieuw bestuurslid bij: Taeke Bleeker.

Taeke woont sinds 2017 in Stavoren en heeft een achtergrond in de ICT. Skûtsjes zijn voor hem geen onbekend terrein; een aantal jaren heeft hij als bemanningslid op een skûtsje gezeild.

Taeke is ons erg behulpzaam met bijvoorbeeld de ICT zaken. Het opzetten van een veilige Cloud-omgeving voor het onderling samenwerken en het opslaan van belangrijke documenten is ook voor onze Stichting van groot belang.

We zijn blij met deze versterking, want vele handen maken immers licht werk!