Bestuurswisselingen

Aan het eind van 2014 is ons bestuurslid Dick Hoogenberg afgetreden en heeft afscheid genomen van het bestuur van de Súdwesthoek. Wij danken “Durk” voor zijn enthousiaste bijdrage in de afgelopen jaren en het vele werk dat hij, vaak achter de schermen, voor de SWH heeft verzet.

Het bestuur zal op gepaste wijze afscheid van hem nemen binnenkort.
Daarmee komen we natuurlijk op de onvermijdelijke vraag: wie gaat Durk opvolgen?
Momenteel is er nog geen kandidaat en we hopen dan ook dat er binnen onze grote groep volgers en vrienden iemand opstaat en gemotiveerd is om ons in het bestuur te komen assisteren.
Gemiddeld komen we eens per maand / 6 weken bij elkaar voor een vergadering.
Voor informatie kunt u zich wenden tot een van ons persoonlijk of via een email aan redactie@sudwesthoek.nl

Zeg het voort!