8 augustus Terherne

Douwe Azn. Visser (Grou) regeert op Snitser Mar bij Terherne

Het waren fantastische zeilomstandigheden op de Snitser Mar bij Terherne. Na een dag van afwachten bij Earnewâld konden schippers en bemanningen ditmaal hun energie dubbel en dwars kwijt. Om 15.55 uur klonk het 10-minutenschot voor aanvang van de wedstrijd en bijna twee uur later pakte Douwe Azn. Visser met zijn Grouster skûtsje met overmacht de dagoverwinning. “Het was een prachtige wedstrijd! Na een mooi eerste kruisrak kwamen we in het goede ritme en dan is het heel leuk zeilen.”

Wedstrijdleider Gerlof van Wieren liet tijdens de routebespreking in Dorpshuis De Buorkerij weten dat net als vorig jaar een zandloperroute gezeild zou gaan worden. Na overleg met de schippers werd ervoor gekozen om dit jaar, zoals gebruikelijk, in de wind te finishen. Hierna moest iedereen zo’n anderhalf uur extra te zien overbruggen aangezien de wedstrijd later van start ging. Vele toeschouwers hadden een plekje op de pier gevonden om de skûtsjevloot te aanschouwen. Ook de 3D Race Viewer werd druk bezocht. Van over de hele wereld, zoals bijvoorbeeld vanaf Aruba en vanuit Thailand, werd deze wedstrijd bij Terherne gevolgd.

Links wedstrijdleider Gerlof van Wieren

Links wedstrijdleider Gerlof van Wieren

Vlak voor de start probeerde iedereen de meest gunstige positie te kiezen. Gespannen gezichten en klapperende fokken aan boord van de skûtsjes. D’Halve Maen, Grou en Heerenveen leken goed van start te gaan. De bovenboei met ‘gele pet’ was het eerste meetpunt in de wedstrijd. Sytze Brouwer (Heerenveen) pakte op ‘eigen water’, aangezien de wedstrijd door de commissie Heerenveen georganiseerd wordt, de koppositie. Daarachter moest Grou ruimte geven aan d’Halve Maen, maar dat lukte niet doordat Sneek niet uitweek. Protestvlaggen kwamen in het want, maar tijdens de wedstrijd werd dit al uitgesproken en dus hoefde de jury later niet in actie te komen.

Strijd om de koppositie tussen Grou en Heerenveen

Strijd om de koppositie tussen Grou en Heerenveen

Johannes Hzn. Meeter (Huizum) rondde als laatste de bovenboei en besloot in het voordewindse rak van fok te wisselen. Gedurende de wedstrijd lukte het echter niet om uit het achterveld weg te komen. In het tweede kruisrak leek titelverdediger Grou betere slagen te maken en bij de derde boeironding moest Heerenveen de koppositie dan ook uit handen geven. Liggend op de vierde plek probeerde debutantschipper Jappie Dzn. Visser een windvlaag te pakken, maar daarbij zag hij zijn oom Albert van het Lemster skûtsje over het hoofd. En dus moest hij De Sneker Pan achter Lemmer en ook zelfs achter Drachten langs sturen om een protestsituatie te voorkomen, en verspeelde daarmee twee posities.

De twee koplopers wisten hun voorsprong uit te breiden. De strijd om de derde plaats was echter nog lang niet gestreden. De middenmoot kwam naar voren en met name Klaas Westerdijk (d’Halve Maen) bleek zijn goede start niet te kunnen verzilveren. Hij zakte steeds verder naar achteren en finishte uiteindelijk zelfs als veertiende. Bij elke boeironding werd opnieuw duidelijk dat het met deze grote schepen passen en meten was om alles goed te laten verlopen.

Drachten en Lemmer, nummers 3 en 4 in de wedstrijd, kwamen over bakboord op de bovenboei af en Akkrum, over stuurboord, moest hen nog voor laten. Na het voordewindse rak koos Pieter Ezn. Meeter echter gelijk voor de aanval. Met een andere koers kwam hij nu beter bij de boei uit en kon hij nog net voor de gebroeders Pietersma (Drachten en Earnewâld) de ton ronden en daarmee pakte Akkrum de vierde plek.

Woudsend knokte zich vanuit het achterveld naar een achtste plek op de finish

Woudsend knokte zich vanuit het achterveld naar een achtste plek op de finish

In de eerste helft van de vloot waren daarna nog maar weinig positiewisselingen. Achterin gebeurde op dat moment nog van alles. Voor elke positie werd gestreden. Daar merkten Douwe Azn. Visser en zijn Grouster bemanning weinig van. Zij hadden vrij zeilen en konden onbedreigd op de finish af. Heerenveen volgde als tweede en Lemmer maakte met haar derde plaats het podium compleet. Woudsend knokte zich tijdens deze wedstrijd knap vanaf een laatste plaats tijdens de eerste route naar een achtste plek op de finish. Ook Joure en Súdwesthoek finishten nog bij de top tien.

Sytze Brouwer (Heerenveen) balt zijn vuist

Sytze Brouwer (Heerenveen) balt zijn vuist

Ook vreugde op het achterdek van het Lemster skûtsje

Ook vreugde op het achterdek van het Lemster skûtsje

Morgen zeilen de skûtsjes op de Langwarder Wielen bij Langweer.

Foto’s: Martin de Jong

Wedstrijduitslag

Schipper Plaats Pt. Extra Pt.
1 Douwe Azn. Visser Grou 0.9 0
2 Sytze Brouwer Heerenveen 2 0
3 Albert Jzn. Visser Lemmer 3 0
4 Pieter Ezn. Meeter Akkrum 4 0
5 Jeroen Pietersma Drachten 5 0
6 Gerhard Pietersma Earnewâld 6 0
7 Jappie Dzn. Visser Sneek 7 0
8 Teake Klaas van der Meulen Woudsend 8 0
9 Rinus de Jong Joure 9 0
10 Auke de Groot Stavoren 10 0
11 Willem Uzn. Zwaga Leeuwarden 11 0
12 Johannes Hzn. Meeter Huizum 12 0
13 Jaap Lzn. Zwaga Langweer 13 0
14 Klaas Westerdijk Drachten 14 0