Wedstrijdverslag 2015

Wedstrijdverslag 2015

GROU | 18 juli 2015 – Voelbare spanning bij het begin van het SKS kampioenschap 2015. De skûtsjes lagen gretig voor de start en dat resulteerde in een algehele valse start. Een matig tot vrij krachtige wind, 4-5 Bft, zorgde voor prachtige kruisrakken en spannende wisselingen van posities op de Wide en Peanster Ie. Het publiek genoot. Regerend SKS kampioen Grou bleek oppermachtig en pakte de eerste dagoverwinning.

Traditionele sleep naar het wedstrijdwater

Traditionele sleep naar het wedstrijdwater

De tweede start van de middag verliep goed. Onder ideale omstandigheden zeilden de skûtsjes het eerste kruisrak op weg naar de bovenste boei. Daar nam Woudsend de leiding vóór Langweer en Grou. Earnewâld bleek problemen met de gaffel te hebben en zakte in dit eerste kruisrak naar de voorlaatste plaats. Later zeilden de Earnewâldsters weer naar de middenmoot. De veertien skûtsjes bleven in het begin nog dicht bij elkaar en leverden continue strijd met elkaar. Ook door de Tynje op weg naar de boei bij het starteiland op de Pikmar. Het publiek genoot zichtbaar van deze spectaculaire beelden.

Woudsend gevolgd door Langweer op kop van de skûtsjevloot

Woudsend gevolgd door Langweer op kop van de skûtsjevloot

Volop actie aan boord van de Twee Gebroeders (Langweer)

Volop actie aan boord van de Twee Gebroeders (Langweer)

Na een tweede maal door de Tynje zeilden de skûtsjes voor de wind naar de ton onderin de Wide Ie. Daarna volgde opnieuw een prachtig kruisrak naar de bovenboei. Woudsend, Langweer en Grou leverden een prachtige strijd met elkaar om die eerste plaats. Een luid gejuich klonk over het water toen Grou met een ‘opschietertje’ de koppositie wist te pakken. Langweer volgde als tweede net vóór Woudsend. De Súdwesthoek ging als vierde richting de Tynje en vervolgens was er een gaatje van een minuut met de nummer vijf Joure.

Heerenveen herstelde zich fantastisch na eerdere tegenslag met een gescheurde fok, die verwisseld moest worden, en stoof in het kruisrak naar voren van plek 14 naar 7. Het was duidelijk  dat de skûtsjes die de wal hielden meer wind kregen dan degenen die midden op de Wide Ie zeilden. Terwijl de laatste skûtsjes de Tynje uitkwamen richting de Pikmar zeilde koploper Grou de Tynje alweer in.

Dirk Jan Reijenga (Joure) sloeg zijn slag in het laatste kruisrak

Dirk Jan Reijenga (Joure) sloeg zijn slag in het laatste kruisrak

De Sneker Pan in de achtervolging

De Sneker Pan in de achtervolging

De Grousters konden vrij zeilen en vergrootten hun voorsprong op de achtervolgers. Het wedstrijdveld schoof steeds verder uit elkaar. In de derde route kwam Joure wel weer dichter bij Woudsend en in het laatste kruisrak sloeg Dirk Jan Reijenga zijn slag. Hier wist hij Langweer, Súdwedsthoek én Woudsend te passeren en kon hij als tweede richting de finish. Bij het ingaan van de laatste route bleek Sneek averij te hebben. Daardoor zakte de kampioenskandidaat naar de laatste plaats. Grou finishte onbedreigd op de eerste plaats, Joure volgde als tweede en Langweer als derde.

Earnewâld en Heerenveen passeerden de finishlijn met een protestvlag en moesten zich derhalve na de wedstrijd melden bij de protestcommissie. Heerenveen had een protest tegen Earnewâld in verband met het geven van ‘ruimte voor de wal’. Dit protest werd toegekend, waardoor Earnewâld 14 punten kreeg. Het protest van Earnewâld tegen Heerenveen werd afgewezen.

DE VEENHOOP-STARTVOLGORDE

Op maandag 20 juli zeilen de skûtsjes bij De Veenhoop. Er wordt gestart vanaf de wal.

Startvolgorde: 1. Stavoren, 2. Lemmer, 3. Huizum, 4. Akkrum, 5. Joure, 6. Heerenveen, 7. Grou, 8. Sneek, 9. Woudsend, 10. Drachten, 11. Earnewâld, 12. D’Halve Maen, 13. Leeuwarden, 14. Langweer.

DE VEENHOOP | 20 juli 2015 – Onder fraaie weersomstandigheden, met een matige wind uit zuidelijke richting, gingen de skûtsjes los vanaf de wal vanuit het Grytmansrak. Na de start werden alle skûtsjes geklokt op het moment dat zij de denkbeeldige lijn voor hotel Ie-Sicht passeerden. Na een mooie wedstrijd met wisselende windsterktes en –richtingen, en de nodige verrassingen in het veld, bleek de wind rond half vier zo gedraaid dat gekozen werd om niet in het Grytmansrak te finishen maar op tijd voor Ie-Sicht. Lemmer ging als eerste over de lijn waarop de skûtsjes bij de start ook geklokt waren en dus kon de vlag in top.

Het publiek had zich weer manmachtig verzameld bij de skûtsjes die in afwachting van het startschot aan de wal lagen. De lierenmannen stonden gespannen klaar. Na het aftellen 3, 2, 1 begonnen de lieren te ratelen. Net als voorgaande jaren had Earnewâld als snelste het tuig omhoog, maar het was lastig voor Gerhard Pietersma om vanaf de elfde startpositie weg te komen.

Minder problemen waren er voor de skûtsjes voorin. Auke de Groot (Stavoren) koos als eerste het ruime sop, gevolgd door Lemmer. Akkrum probeerde direct al een plaatsje naar voren te komen en wist langs de walkant Huizum in te halen en zeilde als derde de Wide Ie op. Langweer koos vanaf de laatste startpositie de onderwal en haalde op die manier gelijk al drie skûtsjes in.

Akkrum wist Huizum langs de walkant in te halen

Akkrum wist Huizum langs de walkant in te halen

Door de zuidwestenwind was er geen kruisrak op de Wide Ie. De eerste zes skûtsjes sloegen een gaatje met hun achtervolgers, maar zodra de wind wat wegviel schoof het veld weer wat in elkaar. Stavoren rondde als eerste de boventon, maar zag Lemmer al dichterbij komen. Akkrum wist zich ook los te zeilen van Huizum, Joure en Heerenveen en zo ontstond er een kopgroepje van drie skûtsjes.

Na twee routes kreeg het Lemster skûtsje precies op het juiste moment een goede windvlaag waardoor het vlak voor het Súdwesthoek skûtsje de boei voor het publiek bij Ie-Sicht kon ronden. Auke de Groot wist Pieter Ezn. Meeter (Akkrum) nog wel achter zich te houden. Ook daarachter werd gestreden om een plekje naar voren te komen. Helaas ging dit vaak ten koste van It Doarp Huzum dat vanaf de derde startplek steeds verder naar achter zakte.

Hét moment voor het Lemster skûtsje

Hét moment voor het Lemster skûtsje

Auke de Groot (Stavoren) hield mooi stand op de 2e plaats

Auke de Groot (Stavoren) hield mooi stand op de 2e plaats

Tijdens de wedstrijd werd dus duidelijk dat er niet kon worden gefinisht in het Grytmansrak. Echter de volgorde waarop de skûtsjes de finishlijn passeerden, kon vanwege de tijdsopname een vertekend beeld geven. De nummers een en twee, Lemmer en Stavoren, bleven op deze positie. Maar Akkrum dat nagenoeg de hele wedstrijd op de derde plek zeilde, eindigde als vierde. Johannes Hzn. Meeter (Langweer) deed namelijk fantastisch goede zaken door, na zijn start vanaf de veertiende plek, de derde tijd van de dag te zeilen.

Langweer zeilde de derde tijd van de dag

Langweer zeilde de derde tijd van de dag

EARNEWÂLD-STARTVOLGORDE

Ook morgen starten de skûtsjes weer vanaf de wal. Dit is de volgorde: 1. Langweer, 2. Leeuwarden, 3. D’Halve Maen, 4. Earnewâld, 5. Drachten, 6. Woudsend, 7. Sneek, 8. Grou, 9. Heerenveen, 10. Joure, 11. Akkrum, 12. Huizum, 13. Lemmer, 14. Stavoren.

Earnewâld | 21 juli 2015 – Spektakel in de Folkertssleat. Veertien skûtsjes laverend op het smalle water. Deze derde wedstrijd om het SKS kampioenschap werd een sportieve en fantastisch mooie strijd. Er werd gestart vanaf de wal en gefinisht op nummer. Naarmate de wedstrijd vorderde werd duidelijk dat Gerhard Pietersma en zijn bemanning van het Earnewâldster skûtsje een welverdiende dagzege konden bijschrijven. 

Blijdschap bij Gerhard Pietersma en zijn bemanning

Blijdschap bij Gerhard Pietersma en zijn bemanning

Het enthousiaste publiek op de wal kon genieten van een startmoment vol actie. Met de kop in de wind lagen de veertien skûtsjes klaar. Direct na het startschot was het opnieuw de beurt aan de sterke lierenmannen die het tuig zo snel mogelijk omhoog draaiden. Jeroen Pietersma (Drachten) kwam even in de problemen toen de wind verkeerd in de fok kwam en het skûtsje daardoor de andere kant op draaide. Ook Woudsend en Sneek konden hierdoor niet goed weg komen. Grou profiteerde en haalde drie skûtsjes in.

Ook Earnewâld pakte meteen in het begin van de wedstrijd goed door. Vanaf startplaats nummer vier zeilde het skûtsje als tweede achter Langweer de Sânemar op. Schippers en wedstrijdcommissie hadden afgesproken om de eerste route nog niet de Folkertssleat in te zeilen. En dus werd er halfwinds over de Sânemar gezeild en konden de skûtsjes gelijk terug naar de Langesleat.

Langweer nog aan de leiding voor Earnewâld

Langweer nog aan de leiding voor Earnewâld

Na die eerste korte route werd besloten de Folkertssleat tot halverwege in te gaan. En dat zorgde gelijk al voor prachtige plaatjes. Laverende skûtsjes die vlak langs de wal overstag gingen. Bij het ronden van de bovenboei lag Langweer nog altijd als eerste vóór Earnewâld. Maar voor de wind had Gerhard Pietersma meer snelheid en bij het uitkomen van de Folkertssleat had hij de koppositie overgenomen. Ook het Ljouwerter skûtsje haalde op de Sânemar Langweer nog in.

Laverende skûtsjes in de Folkertssleat; rechts koploper Earnewâld voor de wind

Laverende skûtsjes in de Folkertssleat; rechts koploper Earnewâld voor de wind

Het tweede kruisrak werd tot het einde van de Folkertssleat gezeild en dat bracht nog meer spektakel. De skûtsjes moesten nu echt vechten voor hun plekje. Soms bleek de ruimte die gezocht werd er helemaal niet te zijn. Zo kwam Heerenveen over bakboord op Grou af. En ook al wilden de Grousters draaien, er was geen ruimte om te draaien, aangezien Leeuwarden vlak naast hen lag. Een aanvaring kon niet worden voorkomen, maar de protestvlaggen bleven sportief achterwege.

Skûtsjes op zoek naar ruimte die er niet altijd blijkt te zijn in de smalle Folkertssleat

Skûtsjes op zoek naar ruimte die er niet altijd blijkt te zijn in de smalle Folkertssleat

De gribus die in de Folkertssleat ontstond, wisten de Jousters goed te ontwijken en daardoor rondden zij als derde de bovenste boei. Grou zakte maar liefst vijf plekken terug. Terwijl Lemmer, gisteren nog de winnaar bij De Veenhoop, zeilde op de laatste positie. Na precies een uur zeilen rondde Earnewâld voor de derde keer de boei in de Langesleat. Een ruime minuut daarachter volgde Langweer, dat Joure toch ook steeds dichterbij zag komen.

Terwijl Earnewâld als eerste de Langesleat uitkomt, gaan de laatste skûtsje erin

Terwijl Earnewâld als eerste de Langesleat uitkomt, gaan de laatste skûtsje erin

Skûtsje Eildert Sietez (Akkrum) weet flink naar voren te zeilen

Skûtsje Eildert Sietez (Akkrum) weet flink naar voren te zeilen

Het veld kwam steeds verder uit elkaar te liggen en de skûtsjes voorin hadden alle ruimte om in de Folkertssleat te laveren. Pieter Ezn. Meeter (Akkrum) wist vanaf zijn elfde startplek flink naar voren te komen. Na een derde kruisrak zeilden de skûtsjes via de Sânemar naar het Sydsdjip waar voor Hotel Princenhof op nummer werd gefinisht. Met luid gejuich en getoeter werd de overwinning van Earnewâld op thuiswater gevierd. Joure én Akkrum eindigden als tweede en derde aangezien hun nummer dichterbij was dan dat van Langweer, dat uiteindelijk vierde werd.

Schipper Gerhard Pietersma ontvangt de dagprijs uit handen van de Feankeninginne

Schipper Gerhard Pietersma ontvangt de dagprijs uit handen van de Feankeninginne

Terherne | 22 juli 2015 – Opnieuw prachtige omstandigheden voor de SKS skûtsjes én de vele toeschouwers op en langs het water. Windkracht 3 tot 4 uit westelijke richtingen, het ruime water van de Snitser Mar en een zandloperroute met twee mooie kruisrakken waren de ingrediënten voor een fantastische skûtsjestrijd. Winnaar werd het jubilerende skûtsje van Heerenveen: de 100-jarige Gerben van Manen.

Met een brûs foar de kop gingen de skûtsjes gedreven van start. Terwijl de meeste skûtsjes kozen voor een bakboordslag, ging Auke de Groot (Stavoren) aan de hoge kant over stuurboord van start. Daarmee had hij de vrije ruimte, maar bij de eerste boeironding bleek dit toch niet de beste slag. Heerenveen en Earnewâld waren onderin gestart en kwamen met een lange bakboordslag richting de wal uiteindelijk beter uit. Alco Reijenga (Heerenveen) pakte op eigen water direct de koppositie.

Met een brûs voor de kop gingen de skûtsjes van start

Met een brûs voor de kop gingen de skûtsjes van start

In het voordewindse rak schoof het skûtsjeveld weer in elkaar en met soms wel drie skûtsjes naast elkaar kwamen ze op de onderste ton af. Joure trachtte naar voren te komen, maar moest toch weer enkele skûtsjes voor laten gaan. Gelijktijdig met Huizum werd de boei gerond en de protestvlaggen kwamen al in het want. Dit werd echter niet tot over de finish doorgezet.

In het tweede kruisrak leek Earnewâld al wat dichterbij Heerenveen te komen, maar al die laverende skûtsjes gaf soms een vertekend beeld. De precieze volgorde werd pas duidelijk bij het ronden van de bovenste ton. En daar lag het Heerenveenster skûtsje nog altijd op de eerste plaats. Dit keer maakte Stavoren een prachtige slag en klom van de veertiende naar de achtste plaats. Berend Mink (d’Halve Maen) kwam juist helemaal verkeerd uit en kon de ton niet halen. Hij moest terug om hem alsnog te ronden.

Adviseur Jens Jongsma en schipper Alco Reijenga houden het wedstrijdveld in de gaten

Adviseur Jens Jongsma en schipper Alco Reijenga houden het wedstrijdveld in de gaten

Heerenveen, Earnewâld, Langweer en Woudsend vormden met elkaar een kopgroepje. Daarachter streden de neven Douwe Visser (Sneek en Grou) om de vijfde plek. Het werd stuivertje wisselen dat uiteindelijk in het voordeel van de Sneker Pan uitviel. Siete Ezn. Meeter (Leeuwarden) lag na het tweede kruisrak op de elfde plaats, maar kroop langzaam naar voren en finishte uiteindelijk op de zevende stek vóór Joure, dat achtste werd.

Woudsend zeilde op een mooie vierde plek

Woudsend zeilde op een mooie vierde plek

Voorin bleek de strijd nog lang niet gestreden. Want met het ruimen van de wind van west naar noordwest kreeg Earnewâld goede vlagen in het zeil en kroop de winnaar van gisteren steeds dichterbij. Na ruim anderhalf uur zeilen was de voorsprong van Heerenveen verkleind tot 0,25 seconden. Maar Alco Reijenga hield goed stand en anticipeerde fantastisch op de wisselende weersomstandigheden. Heerenveen, Earnewâld én het publiek konden zich opmaken voor een spannende finish.

Hard werken voor de bemanning van Earnewâld

Hard werken voor de bemanning van Earnewâld

Wat Gerhard Pietersma ook probeerde, overstag en nog een keer overstag, Heerenveen sloeg elke aanval af. En dus pakte Alco Reijenga zijn eerste overwinning als schipper bij de SKS. Ook de strijd om de derde plek was nog spannend. Langweer moest alle zeilen bijzetten om Woudsend voor te blijven. En dat lukte. Sneek en Akkrum finishten met een protestvlag en moesten zich dus melden in de protestkamer. Het betrof een situatie met ruimte voor de wal; in dit geval de vaargeul. Het protest van Akkrum tegen Sneek werd toegewezen en dat van Sneek tegen Akkrum afgewezen. Sneek kreeg derhalve 14 punten.

Langweer | 23 juli 2015 – De Langwarder Wielen waren vandaag het strijdtoneel van opnieuw een fantastische zeildag. De wind uit westelijke richtingen zorgde voor twee kruisrakken in de driehoeksbaan die vandaag werd gezeild. Earnewâld bleek het beste bij de les. De koppositie werd nog even bedreigd, maar uiteindelijk finishte Gerhard Pietersma met ruime voorsprong en kon een tweede dagzege worden bijgeschreven.

Na een eerste algehele valse start werd op startschip ‘De Zevenwolden’ de gele vlag met zwarte stip, de ‘Japanner’, gehesen. Dat hield in dat er niet opnieuw een algehele valse start mogelijk was, maar dat skûtsjes die binnen één minuut voor de start de startlijn zouden passeren, zouden worden teruggeroepen. Dat bleek het geval voor Drachten, Heerenveen én d’Halve Maen. Berend Mink kreeg dit echter wat laat in de gaten, passeerde pas drie minuten na de start opnieuw de startlijn en kon dus aan een inhaalrace beginnen. Dat lukte bijzonder goed, want d’Halve Maen finishte uiteindelijk als negende.

D'Halve Maen, Drachten en Heerenveen passeerden de startlijn te vroeg

D’Halve Maen, Drachten en Heerenveen passeerden de startlijn te vroeg

De beste start bleek onderin de startlijn, want Sneek, Earnewâld en Langweer arriveerden als eersten bij de bovenste boei. In het voordewindse rak schoof het skûtsje Twee Gebroeders (Earenwâld) voorbij de Sneker Pan en rondde als eerste de ton bij Rijksweg A7. In het kruisrak dat volgde leek Douwe Jzn. Visser opnieuw de kop over te nemen, maar de Snekers misten compleet de boei. Het was tot nu toe al niet het kampioenschap voor Sneek, maar op deze wijze zakte het naar de vijfde positie.

Johannes Hzn. Meeter (Langweer) viel in het eerste kruisrak van de tweede route flink terug en rondde achter broer Lodewijk van Huizum als achtste de boventon. Bij Heerenveen klopte het tijdens deze wedstrijd niet zoals bij Terherne. Na winst op eigen water vertoefde Alco Reijenga dit keer in de achterste regionen. Daar kreeg het een protest van Drachten, in verband met een bakboord-stuurboord-situatie, en dit protest werd door de protestcommissie toegewezen.

Dankzij de schiftende wind kon Grou in het eerste kruisrak van de derde route behoorlijk dicht bij Earnewâld komen. De voorsprong van 1:54 werd verkleind tot 0:45. Langweer daarentegen bewees dat tijdens dit SKS kampioenschap een thuiswedstrijd niet altijd een voordeel hoeft te zijn. In dit rak werden zes plekken verspeeld en het kon nóg erger doordat het als allerlaatste over de finish ging. Earnewâld kreeg van dit alles niets mee en breidde de voorsprong op Grou weer flink uit.

Earnewâld breidde voor de wind de voorsprong uit

Earnewâld breidde voor de wind de voorsprong uit

Daarachter ontpopte zich een felle strijd om de derde plaats. Deze werd beslist bij de bovenste boei waar Akkrum en Sneek over stuurboord op af zeilden en Leeuwarden en Súdwesthoek over bakboord. Siete Ezn. Meeter (Leeuwarden) wist de derde plek te pakken, terwijl Sneek en Akkrum de boei bijna voorbij zeilden om deze over bakboord aan te kunnen zeilen. Ook Joure profiteerde van deze actie en wist in het voordewindse rak naar plek vier te zeilen.

Leeuwarden wist de derde plek te pakken

Leeuwarden wist de derde plek te pakken

Oeral Thús (Joure) zeilde naar plek vier

Oeral Thús (Joure) zeilde naar plaats vier

Op de finish bleek het wedstrijdveld behoorlijk ver uit elkaar te liggen. Earnewâld won met overmacht voor Grou en Leeuwarden. Na tien minuten volgden binnen één minuut vier skûtsjes; Joure, Sneek, Stavoren en Akkrum. Huizum kon vandaag goed vloot houden en bleef met een achtste plaats prima in de middenmoot. Het laatste skûtsje, Langweer, finishte op ruim een kwartier achter de winnaar.

 

Elahuizen | 24 juli 2015 – Er stond op De Fluezen bij Elahuizen minder wind dan de voorgaande dagen. Desondanks werd door schippers en bemanningen weer gestreden voor elk plekje. Dirk Jan Reijenga (Joure) werd de vijfde dagwinnaar van dit SKS kampioenschap, terwijl we nog maar zes wedstrijden gezeild hebben.

Veel toeschouwers op de wal

Veel toeschouwers op de wal

De wedstrijdcommissie hees na de klok van twee uur de gele vlag aan boord van het startschip en dat betekende uitstel van de startprocedure. Op dat moment stond er namelijk geen stabiele wind voor een eerlijke start. Na het verleggen van de startlijn konden de skûtsjes om 14.40 uur los. Drachten en Huizum hadden allebei een valse start en moesten terug om opnieuw te starten.

Er lag een lang kruisrak naar de bovenste boei en het wedstrijdveld verspreidde zich breed over De Fluezen. Klassementsleider Earnewâld zette koers richting de vaargeul en dat bleek geen verkeerde keuze, want Gerhard Pietersma rondde als eerste de bovenboei. Verrassend was de nummer twee, want dat bleek Lodewijk Hzn. Meeter (Huizum) die na zijn valse start een fantastische slag had gemaakt. Joure kwam vanuit het midden van het meer en kon net achter Lemmer met een ‘opschietertje’ als vierde rond de ton.

In het voordewindse rak was het zoeken naar de vlaagjes en ervoor zorgen dat een achteropkomend skûtsje niet de wind uit je zeilen hield. Lemmer gijpte eerder dan Earnewâld en kon de eerste plaats overnemen. Ook Joure, Langweer en d’Halve Maen passeerden het Earnewâldster skûtsje dat terugzakte naar de vijfde plaats. Het was een drukte van jewelste bij het ronden van de onderste ton, waar de skûtsjes soms wel met z’n vieren op een rij op af kwamen.

Lemmer kon de eerste plaats overnemen van Earnewâld (links)

Lemmer kon de eerste plaats overnemen van Earnewâld (links)

Lemmer en Joure namen gedurende het verloop van de wedstrijd afstand van de nummer drie, Langweer. Voor de wind bleven de twee koplopers dicht bij elkaar en ook na het ronden van de bovenste boei volgden zij dezelfde koers langs de vele toeschouwers op de wal. Op weg naar de onderton maakte Albert Jzn. Visser een kapitale fout door te vroeg overstag te gaan. Hij dacht dat hij in één keer de boei zou kunnen halen, maar dat bleek niet het geval. Hij moest een extra slag maken en daarvan profiteerden de Jousters die juist wel een langere stuurboordslag langs de walkant maakten.

De nummers één, twee en drie voor de wind

De nummers één, twee en drie voor de wind

Het Jouster skûtsje Oeral Thús gaf eenmaal op kop die eerste plaats niet meer uit handen. Na twee volle routes werd vlak voor het publiek op de wal de finish erin gelegd. Joure pakte de overwinning vóór Lemmer dat een ruime voorsprong behield op Johannes Hzn. Meeter van Langweer. Daarachter werd het nog flink spannend, want elk puntje is belangrijk in een kampioenschap. Earnewâld ging het laatste rak d’Halve Maen nog voorbij en eindigde als vierde.

Huizum had naast een valse start helaas ook een 'valse' finish

Huizum had naast een valse start helaas ook een ‘valse’ finish

Berend Mink (d’Halve Maen) streed tot op de finish met Pieter Ezn. Meeter (Akkrum). Slechts twee seconden bleek uiteindelijk de voorsprong van Mink. Na de valse start hadden de Huzumers vandaag ook een valse finish. Het Huzumer skûtsje paste niet tussen d’Halve Maen en de finishboei en dus zeilde het er prompt overheen. Dat betekende draaien en opnieuw finishen en dat kostte Lodewijk Hzn. Meeter maar liefst vijf plaatsen. Drachten, ook vals gestart, passeerde als laatste de finishlijn.

Tevredenheid bij Dirk Jan Reijenga (Joure)

Tevredenheid bij Dirk Jan Reijenga (Joure)

Mededeling over de wedstrijd van morgen bij Stavoren:

Het SKS bestuur heeft de wedstrijdcommissie van Stavoren, Zeilvereniging IJsselmeer, de bevoegdheid gegeven om de wedstrijd van morgen eerder te laten beginnen. Zoals het nu lijkt zal de commissie hier ook gebruik van gaan maken. Morgenochtend om 08.00 uur komt iedereen weer bij elkaar, waarna om 08.30 uur de rûtesprekking volgt. Pas dan valt het besluit over een eventueel vervroegde starttijd en/of doorgaan van de wedstrijd. 

Woudsend | 27 juli – Onze weerman Piet Paulusma voorspelde het vanochtend al: ‘Het wordt wel spektakel bij Woudsend. Regenjas aan en paraplu mee.’ Dat had alles te maken met die stevige windkracht 5 die constant over de Hegemer Mar waaide en de fikse buien die zelfs nog extra wind met zich meebrachten. Het Grouster skûtsje zeilde van start tot finish op kop en behaalde haar tweede overwinning van dit kampioenschap.

Grou van start tot finish op kop

Grou van start tot finish op kop

De skûtsjes gingen in een dikke bui van start

De skûtsjes gingen in een dikke bui van start

Alle skûtsjes kozen vandaag voor een reef in het tuig en ook de rabanden werden extra strak op de mast gezet. It Doarp Huzum kwam al in het eerste kruisrak binnen een minuut ‘op één oor te liggen’ en verliet de wedstrijd. De overige dertien skûtsjes zeilden in een dikke bui het lange kruisrak richting de bovenste boei. Langweer en Earnewâld waren onderin gestart en maakten een lange bakboordslag langs de Indyk. Grou, Súdwesthoek en d’Halve Maen kozen voor een start bovenin bij het startschip en nu moest bij de boventon blijken wat de beste slag was. Vanuit de stuurboordkant konden Grou én Langweer uiteindelijk nog vóór de skûtsjes die over bakboord lagen om de ton. Earnewâld, ook vanuit de stuurboordkant, had wat minder geluk en kon pas als achtste de boei ronden.

De Sneker 'uitkijk' ziet de nummers 1, 2 en 3 de boei ronden

De Sneker ‘uitkijk’ ziet de nummers 1, 2 en 3 de boei ronden

Ook Lemmer en Leeuwarden met reef

Ook Lemmer en Leeuwarden met reef

Aan het begin van het tweede kruisrak maakte koploper Grou een korte stuurboordslag richting de vaargeul en vervolgens een lange bakboordslag op weg naar de bovenste ton. Langweer, Woudsend en Sneek volgden deze route, maar Joure, Heerenveen en Earnewâld gingen direct na de onderste ton overstag in de hoop naar voren te kunnen komen. Maar dit bleek niet het geval. Joure verspeelde de vijfde plaats aan Drachten en klassementsleider Earnewâld zakte zelfs vier plekken terug naar de twaalfde positie.

Ook de bemanning van Earnewâld doet haar uiterste best om naar voren te komen

Ook de bemanning van Earnewâld doet haar uiterste best om naar voren te komen

Voorin vergrootte koploper Douwe Azn. Visser (Grou) zijn voorsprong op Johannes Hzn. Meeter (Langweer). Ondanks dat in de volgende rakken niet veel positiewisselingen plaatsvonden, bleef het een prachtig spektakel om te zien. Skûtsjes die scheef in het water lagen. Schippers en bemanningen die hun uiterste best deden om toch een plekje naar voren te komen. Teake Klaas van der Meulen (Woudsend) zeilde fantastisch goed op zijn thuiswater en kwam steeds dichterbij Langweer. Ook Joure had een goede slag gemaakt en lag inmiddels vierde, vlak voor de Sneker Pan.

Woudsend zeilt fantastisch op thuiswater

Woudsend zeilt fantastisch op thuiswater

Joure strijdt voor de vierde plaats

Joure strijdt voor de vierde plaats

Nadat twee volle routes gezeild waren, kwam de afkortvlag op het startschip De Zevenwolden en dus…finish! De Grousters behaalden onbedreigd de dagwinst. Daarachter leek het nog even spannend tussen Langweer en Woudsend, maar de Langwarders kregen de wind ruim in de zeilen en finishten als tweede vóór het Woudsender skûtsje. Joure eindigde als vierde en daarachter streden Sneek en Akkrum om plek vijf. Tenminste zo leek het, want Drachten schoof er nog net tussen en zo eindigden Jeroen Pietersma verdienstelijk als vijfde. Earnewâld verspeelde met een twaalfde plaats de koppositie in het klassement, die werd overgenomen door Langweer.

Langweer neemt dankzij de tweede plaats de koppositie in het Klassement

Langweer neemt dankzij de tweede plaats de koppositie in het Klassement

Lemmer | 30 juli 2015 – Spanning, strijd én beide klassementsleiders, Langweer en Joure, volop in de aanval. Dat kregen de skûtsjeliefhebbers, die al vroeg een plekje langs de Lemster baai hadden opgezocht, te zien. Een zandloperroute met twee mooie kruisrakken en een straffe wind, kracht 4/5, uit noordwest-west. Dirk Jan Reijenga pakte met het Jouster skûtsje de Oeral Thús de overwinning tijdens de eerste wedstrijd van de dag. 

Het Jouster achterdek viert de overwinning

Het Jouster achterdek viert de overwinning

Deze misschien wel allesbeslissende dag van dit SKS kampioenschap begon vandaag om acht uur met de rûtebesprekking in The British Pub. Daar werd de wedstrijdcommissie Lemmer, WSV Zevenwolden, vanwege hun 150 jarig bestaan in het zonnetje gezet. Als blijk van waardering voor hun werkzaamheden kreeg zij van de SKS een scheepsbel uitgereikt.

Klokslag half elf klonk het tien-minuten-schot voor de eerste wedstrijd in de Lemster Baai. De skûtsjes zochten hun favoriete plek achter de startlijn en met name bovenin bij het startschip werd het dringen. Langweer en Grou lagen boord aan boord en direct na de start werd op beide schepen de protestvlag gehesen. Ook Joure koos voor een start bovenin, terwijl Earnewâld helemaal onderin aan de zijde van de Noordoostpolder van start ging.

Langweer en Joure kwamen als eersten bij de bovenboei die ze stuurboord moesten ronden. Ook Woudsend en Sneek konden nog precies voor de skûtsjes die over bakboord kwamen aanzeilen om de boei. Earnewâld lag wat ongunstiger en kon pas als tiende aansluiten. Nadat er één volle route gezeild was, zette Joure de aanval in. Terwijl Langweer, Woudsend en Sneek een lange bakboordslag langs de polder maakten, koos Dirk Jan Reijenga voor een stuurboordslag. Halverwege de baai ging hij overstag en zo kwam Joure over bakboord op de ton af. En daar bleek het een grandioze zet te zijn geweest, want Joure kon de koppositie overnemen.

In het tweede kruisrak van de tweede route probeerde Langweer met een stuurboordslag achter Joure weg te komen, maar aan boord van het Jouster skûtsje werd direct gereageerd. Grou, de nummer drie van het klassement, lag een beetje in de middenmoot, maar wist toch nog naar de vijfde plaats te komen. De vier skûtsjes daarvoor bleken niet meer in te halen. Joure kon dankzij het vrije zeilen uitlopen op concurrent Langweer. Daarachter deed Sneek goede zaken door met Woudsend van positie te wisselen. Met een derde plek meldde Douwe Jzn. Visser zich weer als vanouds vooraan in de strijd.

Na drie volle routes zeilde Joure onbedreigd op de finish af. Langweer finishte als tweede, zonder protestvlag, Sneek als derde voor Woudsend. De Grousters behielden wel de rode vlag in het want. En dus moesten zij na de tweede wedstrijd van vandaag naar de protestcommissie. Het protest werd niet geldig verklaard, derhalve geen wijzigingen in de finishvolgorde.

Lemmer II | 30 juli – Het was een prachtige zeildag bij Lemmer. Toeschouwers hebben volop kunnen genieten van een lange wedstrijddag. Tijdens de middagwedstrijd heerste, als vanouds, de Sneker Pan van start tot finish. Na die mooie derde plaats van vanochtend was het de eerste dagwinst van dit SKS kampioenschap voor Douwe Jzn. Visser en zijn bemanning.

Vreugde bij de eerste dagwinst van de Sneker Pan

Vreugde bij de eerste dagwinst van de Sneker Pan

Tijdens de ochtendwedstrijd was al gebleken hoe belangrijk een goede start is. Joure koos net als vanochtend voor een hoge start bij het startschip en met snelheid passeerde het skûtsje de startlijn. Sneek startte in het midden van de lijn en leek ook direct goed weg te kunnen komen. Maar bij het zeilen van zo’n kruisrak blijft het altijd weer de vraag: Welke slag is het beste? Stuurboord? Of toch bakboord? D’Halve Maen en Woudsend maakten een lange bakboordslag op weg naar de bovenwindse ton. Sneek was al eerder overstag gegaan en maakte een extra slag. Dit bracht de Snekers aan de leiding, want zij rondden als eerste de boei.

Joure een hoge start en Sneek vanuit het midden van start

Joure een hoge start en Sneek vanuit het midden van start

Adviseur Tammo Oosterhof (Grou) raakte te water, maar werd al snel weer opgepikt

Adviseur Tammo Oosterhof (Grou) raakte te water, maar werd al snel weer opgepikt

Langweer en Joure volgden vlak na elkaar en in het daaropvolgende voordewindse rak schoof de Oeral Thús naar de tweede plek. Direct na de onderste ton zette de Jousters de aanval in, want die ochtendoverwinning smaakte naar meer. Terwijl Sneek over stuurboord langs het strand zeilde, koos Joure voor een bakboordslag over het midden van de baai. Ook Sneek maakte deze bakboordslag en bleef Joure bij het ronden van de ton nog voor. Wat Dirk Jan Reijenga de verdere wedstrijd ook probeerde, het lukte niet om dichterbij De Sneker Pan te komen.

Lemmer herstelde zich goed van een mindere wedstrijd in de ochtend en streed mee bij de voorste groep skûtsjes. Ook Berend Mink (d’Halve Maen) kon aansluiting vinden bij de zes skûtsjes voor hem. Grou, vanochtend nog vijfde, bevond zich in de achterste groep van zeven skûtsjes en zakte bij de onderton zelfs naar de laatste positie. Maar Douwe Azn. Visser vocht zich in de derde route terug in de wedstrijd en finishte uiteindelijk als achtste.

Langweer in achtervolging op koplopers Joure en Sneek

Langweer in achtervolging op koplopers Joure en Sneek

Na vier volledige routes kwam de finish erin. Vlak voor het publiek dat weer in grote getale op deze wedstrijd was afgekomen. Sneek pakte de overwinning en Joure finishte op een verdienstelijke tweede plaats. Ook Langweer zeilde weer een fantastische wedstrijd en eindigde als derde. De spanning in het klassement stijgt tot ongekende hoogte. Slechts 0,2 punt verschil tussen Joure en Langweer.

De schippersvrouwen bekeken de wedstrijd gezamenlijk op het water

De schippersvrouwen bekeken de wedstrijd gezamenlijk op het water

Bij het ronden van de laatste boei kwamen Lemmer en Earnewâld in aanvaring met elkaar, waardoor het laatstgenoemde skûtsje dusdanig averij opliep dat het de wedstrijd moest verlaten. Schipper Gerhard Pietersma raakte klem tussen het helmhout en de rand van het skûtsje en moest voor controle naar het ziekenhuis.

Na afloop van beide wedstrijden werden nog enkele protesten behandeld. Een protest van Earnewâld tegen Heerenveen werd afgewezen. En protest van Earnewâld tegen Lemmer is afgewezen op grond van art. 15.4. Earnewâld kreeg 14 punten.

Historisch kampioenschap voor Joure

Sneek | 31 juli 2015 – De ontknoping tijdens de slotwedstrijd van dit SKS kampioenschap, die iedereen verwacht en gehoopt had, bleef helaas uit. Nog voor de klok van twee uur werd aan boord van startschip Zevenwolden de witte vlag gehesen. Uitstel voor onbepaalde tijd, maximaal tot 15.49 uur, maar zolang werd er niet gewacht. Even voor drie uur kwam het voor Joure verlossende besluit. De wedstrijd werd vanwege te weinig wind afgelast. Dirk Jan Reijenga en zijn bemanning zijn de SKS kampioenen van 2015.

Te weinig wind om de slotwedstrijd te kunnen zeilen

Te weinig wind om de slotwedstrijd te kunnen zeilen

Iedereen aanwezig op de Snitser Mar voelde de spanning. Natuurlijk vanwege het minieme verschil in het klassement van slechts 0,2 punt tussen Joure en Langweer. Maar toch ook vanwege het uitblijven van de wind. Gaat het wel door vanmiddag? En als het doorgaat, is het dan wel wedstrijdwaardig? Piet Paulusma had vanochtend tijdens de rûtebesprekking al aangegeven dat de wind later op de middag zou afzwakken, van kracht 2 naar 1, en uit verschillende richtingen zou kunnen komen. De wedstrijdcommissie besloot na een uur wachten dat het helaas niet mogelijk was om te zeilen.

Ook aan boord van Langweer was het wachten op het besluit van de wedstrijdcommissie

Ook aan boord van Langweer was het wachten op het besluit van de wedstrijdcommissie

Dat betekende dat voor het eerst in de historie van 70 jaar SKS skûtsjesilen het Jouster skûtsje kampioen is geworden. Na 2 dagoverwinningen, Elahuizen en de Inhaalwedstrijd bij Lemmer, 3x tweede, 2x vierde en 2x zevende plaatsen, eindigden de Jousters met slechts 0,2 punt voorsprong als eerste in het eindklassement. Toch kreeg de middag nog een prachtige apotheose op het water. De skûtsjes voeren namelijk in een lange sleep, met het winnende skûtsje de Oeral Thús voorop, een ereronde langs het publiek dat weer in grote getale naar de Snitser Mar en het Starteiland was gekomen. Massa’s schepen en bootjes sloten zich spontaan bij deze skûtsjevloot aan.

Skûtsje Oeral Thús voorop tijdens de ereronde langs het publiek

Skûtsje Oeral Thús voorop tijdens de ereronde langs het publiek

Johannes Hzn. Meeter van Langweer bleef de nummer twee van het klassement en dat was natuurlijk een fantastische prestatie met de oude vertrouwde ‘Griene’. Alleen op eigen water viel het resultaat met een dertiende plek wat tegen, maar alle overige wedstrijden finishten de Langweerders bij de eerste vier. Het enige dat daarbij nog ontbrak was een dagoverwinning. Douwe Azn. Visser (Grou) eindigde op de derde plaats. Hij behaalde bij Grou en Woudsend de winst en boekte daarnaast wisselende resultaten.

Het werd een SKS kampioenschap van uitersten. De wedstrijd bij Stavoren werd vanwege de verwachte zomerstorm afgelast. Gelukkig kon deze wedstrijd uiteindelijk op donderdagochtend, na afgelasting bij Woudsend, nog worden ingehaald. De woensdagwedstrijd bij Lemmer kon eveneens vanwege te harde wind niet doorgaan en vandaag bleef de wind juist weer compleet uit. Na negen gezeilde wedstrijden werd het eindklassement opgemaakt. De basis voor het Jouster kampioenschap werd gisteren in de Lemster baai gelegd. Tijdens die prachtige zeildag behaalden de Jousters een eerste én tweede plaats en namen daarmee precies op het juiste moment de koppositie in het klassement over.

Bloemen voor de SKS kampioenen 2015

Bloemen voor de SKS kampioenen 2015

Een tút van mem Neri voor schipper Dirk Jan Reijenga

Een tút van mem Neri voor schipper Dirk Jan Reijenga