Wedstrijdverslag 2017

Zaterdag 5 augustus

Het publiek was weer in grote getale naar het wedstrijdwater bij Grou gekomen. Daar werden zij getrakteerd op een fantastische openingswedstrijd van het SKS kampioenschap 2017. Douwe Azn. Visser zeilde met zijn skûtsje het Doarp Grou van de zevende naar de eerste plaats. ‘”Glorieus”, oordeelde de schipper na afloop. “Met die vlagerige wind hier bij Grou weet je ‘de wedstrijd is nooit gewonnen of verloren’. Geweldig!”

De traditionele sleep van de veertien skûtsjes

De traditionele sleep van de veertien skûtsjes

Tradities staan hoog in het vaandel bij de SKS en dus was voorafgaand aan de wedstrijd de sleep van de veertien skûtsjes vanaf het Houtstek naar het wedstrijdwater. Iedere skûtsjeliefhebber geniet van dit moment en aan boord van de skûtsjes valt de spanning op de gezichten van de teams af te lezen.

De schippers verschenen gretig aan de start en dat resulteerde in eerste instantie in een algehele valse start. De skûtsjes van Sneek en Woudsend gingen ook na het tweede startschot te vroeg over de lijn, terwijl het Huzumer skûtsje verkeerd uitkwam bij het startschip waardoor ook zij met vertraging van start gingen.

Het Grouster skûtsje maakte een lange bakboordslag richting de bootjes en vroeg vervolgens ruimte voor de wal aan Akkrum en Lemmer, die hierdoor overstag moesten. Dirk Jan Reijenga (Joure) koos voor andere slagen in het kruisrak en verscheen verrassend als eerste bij de bovenste ton. Debutant Sytze Brouwer (Heerenveen) zeilde als tweede de Tynje in, gevolgd door Auke de Groot (Stavoren). Die mooie positie kon Heerenveen niet vasthouden; het finishte uiteindelijk als zesde.

Klaas Westerdijk, debuterend schipper op het skûtsje d’Halve Maen, liet zich ook de hele middag verrassend van voren zien. Lange tijd streed hij met Lemmer om de tweede plaats, maar finishte op een prima vierde plek. Joure leek op weg naar een onbedreigde overwinning, maar de Grousters bleken aan een flinke opmars bezig. Vanaf een zevende plaats klommen zij na twee routes zeilen al naar de tweede plaats.

D'Halve Maen strijdt mee om de voorste plaatsen

Bij de boei vlak voor het ingaan van de Tynje moest Douwe Azn. Visser, over bakboord, wijken voor Joure. De rode protestvlag verscheen in het want van Grou. Er volgde een spannende strijd om de eerste plaats, die de Grousters wonnen. Waarna de rode vlag vlak voor de finish weer verdween. “We zijn net begonnen, dan wil je niet gelijk met een protest beginnen,” was de uitleg van de winnende schipper.

In de middenmoot werd gestreden om elke positie. Huizum, Sneek en Earnewâld wisselden regelmatig van positie. Uiteindelijk finishte regerend SKS kampioen Sneek als achtste voor Johannes Hzn. Meeter (Huzum). Debutant Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) zeilde in het achterveld. Even kwamen de Leeuwarders als elfde om de boei, maar zakten toch weer terug naar de laatste positie. Jaap Lzn. Zwaga (Langweer) wist de achtste plaats vanuit de start niet te behouden en finishte als dertiende.

Het Jouster skûtsje finishte met een rode vlag in het want. Dit protest zou gevolgen kunnen hebben voor de uitslag.

Maandag 7 augustus

Het venijn zat vandaag in de staart. Niet in de staart van de wedstrijd, maar in de protestkamer. Stavoren, Langweer, Woudsend en Heerenveen dienden na de wedstrijd op basis van artikel 9 van het Wedstrijdreglement een protest in tegen de wedstrijdcommissie. Op basis van deze protesten heeft de jury het SKS-bestuur geadviseerd de wedstrijd ongeldig te verklaren. Het SKS-bestuur komt binnen 2 dagen na het advies van de jury met een definitieve beslissing.

Mogelijk een domper voor Earnewâld dat op het water onbedreigd als eerste wist te finishen. De walstart bij De Veenhoop maakt de wedstrijd altijd extra interessant. De lierenmannen aan boord van de skûtsjes trainen speciaal op dit onderdeel, om zo snel mogelijk het zeil omhoog te kunnen draaien. Earnewâld staat bekend als een specialist. Vanaf nummer zes pakte Gerhard Pietersma zijn winst echter niet alleen bij de start, maar vooral in het eerste kruisrak. Na het ronden van de bovenboei bij Ie-sicht had hij de koppositie al te pakken en gaf deze niet meer uit handen. Het geheim? “We hebben een andere fok ervoor en nu gaat het goed,” aldus Gerhard.

De walstart maakt De Veenhoop altijd extra interessant

De wal-start maakt De Veenhoop altijd extra interessant

Protestvlaggen bij Stavoren en Langweer zorgden eerst al voor enige vertraging tijdens de start. Maar na overleg met de wedstrijdleiding werd de startprocedure opnieuw ingezet. D’Halve Maen bereikte als eerste de Wide Ie en zeilde voor de wind richting Stobbegat, gevolgd door nummer twee Huizum. De wedstrijdleiding had een extra hindernis, aangegeven met gele tonnetjes, in het wedstrijdwater neergelegd. Hierdoor konden de skûtsjes de boei niet in één rechte lijn aanzeilen.

Johannes Hzn. Meeter (Huizum) rondde als eerste de onderton, gevolgd door Leeuwarden en d’Halve Maen. Hierna volgde een kruisrak richting de bovenboei die prachtig voor al het publiek bij Hotel Ie-sicht lag. De peilers hadden een drukke middag. Doordat er niet heel veel wind stond, wilden de skûtsjes al helemaal niet dat de zwaarden de grond zouden raken. Dat zou namelijk ten koste van de snelheid gaan. Ieder koos zijn eigen slagen in de hoop het beste windvlaagje te kunnen vangen.

Earnewâld sloeg zijn slag in het eerste kruisrak en stoomde op naar de kop van het wedstrijdveld. Ook Huizum en d’Halve Maen bleven meestrijden om de voorste plaatsen. Het tijdsverschil tussen het eerste en het laatste skûtsje werd naar gelang de wedstrijd vorderde steeds groter. De wind draaide, zwakte af en nam dan weer toe. Dat zorgde voor veel wisselingen in de middenmoot en het achterveld. Zo lag Stavoren veertiende en een boei later alweer elfde.

De neven Douwe Visser van De Sneker Pan en Grou kwamen elkaar regelmatig tegen tijdens de wedstrijd. Dan laveerde Grou voor Sneek, om enkele slagen later weer voorbij gezeild te worden. De finish in het Grytmansrak zorgt normaal al voor oplettendheid, maar vandaag viel de wind compleet weg. De skûtsjes dobberden naar de extra boei, die gerond moest worden voordat ze op hun nummer konden finishen. Het tijdsverschil tussen Earnewâld en de nummer twee was zo’n tien minuten. Het laatste skûtsje Langweer zeilde een klein half uur na de eersten pas het Grytmansrak in.

Finishvolgorde: Earnewâld, Sneek, d’Halve Maen, Huizum, Akkrum, Grou, Lemmer, Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, Woudsend, Langweer, Joure, Stavoren.

Deze enerverende dag eindigde in een anti-climax in de protestkamer. Op basis van het advies van de jury neemt het SKS-bestuur binnen 2 dagen een definitieve beslissing of de wedstrijd al dan niet ongeldig wordt verklaard.

Aangezien Joure ervoor had gekozen om tijdens de wedstrijd bij De Veenhoop te zeilen zonder de aanpassingen zoals hen was opgedragen, zijn zij uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijdenreeks.

Dinsdag 8 augustus

Weerman Piet Paulusma voorspelde tijdens de routebespreking een windkracht 2 uit oostelijke richting. Voor aanvang van de wedstrijd verdween de zon achter de wolken. Er was een weersverandering op komst. Mede daardoor had de wedstrijdcommissie aangegeven rond half vier te willen finishen. Akkrum lag bij de walstart bij het gunstige startnummer één. “Dan heb je het voordeel dat je als eerste weg kunt”, vond ook schipper Pieter Ezn. Meeter. “Vooraan heb je nergens last van. Genieten! Honderd punten voor het team. Iedereen heeft goed z’n best gedaan.”

In de laatste minuten voor de walstart zag je de spanning aan boord van de skûtsjes stijgen. De lierenmannen pepten zichzelf nog even op voordat ze als een razende aan de lieren gaan draaien. Een ander bemanningslid stond klaar met de vaarboom om het skûtsje van de wal te duwen. Akkrum had al snel de zeilen omhoog en koos het ruime water richting de Sânemar. Het publiek in de Lange Sleatten had prima zicht op alle actie aan boord van de skûtsjes.

Publiek heeft goed zicht op de walstart in de Lange Sleatten

Op de Sânemar was het al zoeken naar de gunstige windvlaagjes. Op het moment dat de meeste skûtsjes voor de wind naar de onderste ton in de Folkertssleat zeilden, werd de wind minimaal. Het voorste skûtsje, de Eildert Sietez uit Akkrum, had hier het minste last van en rondde als eerste de boei. Daarachter leek het een gribus van skûtsjes die naar elkaar toe dreven. Drachten en Leeuwarden kwamen boord aan boord te liggen en konden geen kant op. Om een aanvaring met de plezierbootjes, die langs het wedstrijdwater lagen, te voorkomen, lieten zij de zeilen zakken. Het ging maar net goed. Wel verscheen bij beide skûtsjes een protestvlag in het want.

De koplopers kregen hier niets van mee. Akkrum had vrij zeilen, maar daarachter speelde zich een mooi duel af tussen het Lemster skûtsje (Albert Jzn. Visser) en het Súdwesthoek skûtsje (Auke de Groot). Aan het eind van het tweede kruisrak in de Folkertssleat leek De Groot spekkoper. Hij kon in een keer de Sânemar op zeilen terwijl Albert Jzn. Visser nog een extra slag moest maken. Maar door de finish op nummer, Lemmer moest naar zeven en de Súdwesthoek naar drie, wisselden hun posities toch weer.

Het team van Stavoren blij met hun derde plek

Het team van de Súdwesthoek blij met hun derde plek

D’Halve Maen had na een start vanaf de veertiende plek een flinke opmars gemaakt, maar deze werd gestokt toen Klaas Westerdijk zijn oom Douwe Jzn. Visser (Sneek) tegenkwam. Samen hadden ze problemen om vanuit de Folkertssleat de Sânemar op te komen. Met oogluikend toegestane hulpmiddelen lukte het Westerdijk toch zijn oom voor te blijven, maar het kostte wel tijd.

Gelukkig keerde de wind nog even terug in De Alde Feanen, maar het naderende buienfront noodzaakte de wedstrijdcommissie om de finish al op tijd aan te kondigen. De skûtsjes moesten voordat zij mochten finishen op nummer eerst nog de boei in de Lange Sleatten ronden. Akkrum deed dat als eerste en moest vervolgens weer helemaal terug naar nummer één. Het werd een onbedreigde overwinning. Earnewâld, Heerenveen en ook Huizum deden goede zaken. Gestart vanaf negen, tien en dertien, eindigden zij respectievelijk als vijfde, zesde en zevende.

Leeuwarden en Drachten sloten de vloot van dertien skûtsjes. Beiden finishten met protestvlag. Hun protest werd echter niet in behandeling genomen door de jury, aangezien er geprotesteerd werd op een onjuist artikel.

Woensdag 9 Augustus

Al voordat de wedstrijd op de Snitser Mar bij Terherne was begonnen, kon men spreken van een historische zeildag. Zowel de Hardzeildag van de Sneekweek als de SKS-wedstrijd bij Terherne maakten op dezelfde dag gebruik van hetzelfde wedstrijdwater. Ook werd de belangrijkste vaargeul in Fryslân, het Prinses Margrietkanaal, drie uur lang afgesloten. Het werd een prachtige zeildag! Zon én wind! Regerend SKS kampioen Douwe Jzn. Visser van De Sneker Pan behaalde zijn eerste dagwinst. “Vandaag zat alles mee”, klonk een tevreden schipper na afloop. “Het skûtsje loopt wel en ook het geluk hadden we mee.”

De stevige wind, kracht 4 tot 5, die over de Snitser Mar waaide, zorgde ervoor dat de Hardzeildag op tijd klaar was. Daardoor konden de skûtsjes precies om 15:55 uur van start voor hun vierde wedstrijd van het kampioenschap. De wedstrijdcommissie Heerenveen had een prachtige zandloperroute uitgelegd, met twee mooie kruisrakken. De skûtsjes startten met een bakboordslag en vervolgens kruisten zij door het water op weg naar de oranje boei met gele kop; de eerste boventon.

Akkrum rondde deze bovenste ton als eerste, gevolgd door Sneek dat nog net voor Lemmer kon komen. Douwe Azn. Visser (Grou) maakte een kostbare inschattingsfout en moest doordat hij de boei niet kon halen een extra rondje zeilen en achteraan aansluiten. Datzelfde overkwam Jeroen Pietersma (Drachten). Wat beide schippers de rest van de wedstrijd ook probeerden, zij kwamen niet meer uit die achterste regionen.

Na de onderste ton kozen Earnewâld en Heerenveen ervoor om gelijk overstag te gaan voor een stuurboordslag. Uiteindelijk wisten beiden door deze andere koers winst te pakken. Gerhard Pietersma (Earnewâld) pakte de derde plaats voor Lemmer en Sytze Brouwer (Heerenveen) verschalkte Súdwesthoek en Woudsend en klom naar de vijfde plaats.

In de tweede route zakte de wind wat af, maar de strijd om de eerste plaats ging onverminderd door. Het werd een prachtig duel in het vierde kruisrak van de wedstrijd. Sneek kon hoger aan de wind zeilen en nam de koppositie van Akkrum over. Toen Pieter Ezn. Meeter bij de boventon Earnewâld ‘dwong’ iets verder door te zeilen, profiteerde Sneek hier natuurlijk van. Inmiddels had Heerenveen aansluiting met de top vier gekregen. Aan het begin van de derde route nam de Gerben van Manen bij het ronden van de boei met snelheid zelfs de vierde plek van het Lemster skûtsje over.

Woudsend zeilde ook een prima wedstrijd. Schipper Teake Klaas van der Meulen wist de zesde plek tot op de finish vast te houden. Daarachter streden Súdwesthoek en Huizum om de zevende plaats. Auke de Groot won deze strijd en in het laatste kruisrak voor de finish zag Johannes Hzn. Meeter ook d’Halve Maen nog voorbij komen. Langweer lag inmiddels op de laatste positie. Ook het wisselen van de fok hielp de Langwarders niet vooruit.

De wind werd steeds kalmer en de positiewisselingen steeds minder. Na ruim anderhalf uur zeilen kwam de finishvlag in het want van de startkotter. Een voor een finishten de skûtsjes vlak voor het publiek op de Terhernster pier. Douwe Jzn. Visser (Sneek) behaalde zijn eerste dagoverwinning. Ook Akkrum deed na de winst van gisteren weer goede zaken met een tweede plaats; Earnewâld volgde als derde.

Douwe Jzn. Visser (Sneek) behaalde zijn eerste dagwinst

Douwe Jzn. Visser (Sneek) behaalde zijn eerste dagwinst

De SKS kan terugkijken op een prima samenwerking met de Koninklijke Watersportvereniging Sneek (KWS), Provinciale Staten en Rijkswaterstaat.

Verder deed het SKS bestuur uitspraak inzake de wedstrijd bij De Veenhoop. Er is besloten genoemde wedstrijd van onwaarde te verklaren voor het puntenklassement. Kijk voor meer informatie op www.skutsjesilen.nl.

Donderdag 10 Augustus

Tijdens de vijfde wedstrijd om het SKS kampioenschap lagen vijf tonnen in het wedstrijdwater om de route aan te geven. De wedstrijdcommissie Langweer had de noordbaan, met twee korte kruisrakken, uitgelegd. Pieter Ezn. Meeter (Akkrum) koos voor een positie bovenin de startlijn en dat pakte goed uit. Zijn skûtsje Eildert Sietez meldde zich direct voor in de strijd en finishte met ruime voorsprong als eerste. De klassementsleider verstevigde hierdoor zijn koppositie. “Een geweldige prestatie van de jongens”, aldus de schipper. “Morgen ook maar weer goede zaken doen, want we gaan dit jaar echt voor het kampioenschap.”

De skûtsjes verkenden voor de start welke positie het meest gunstig zou zijn. Het zou opnieuw aankomen op de stuurmanskunsten van de schipper, want na de start volgde een kort kruisrak richting de eerste boei. Daar meldden Akkrum en Langweer zich als eerste skûtsjes. Debutantschippers Sytze Brouwer (Heerenveen) en Klaas Westerdijk (d’Halve Maen) volgden als derde en vierde. Woudsend had na een individuele valse start een slagje terug over de startlijn gemaakt, maar wist desondanks nog vóór Lemmer en Earnewâld de boei te ronden.

Hierna volgde een halfwindsrak richting de Rijksweg A7. De skûtsjes zeilden vlak langs het publiek dat in bootjes voor de wal lag. Na het voordewindse rak richting het dorp Langweer kwamen de skûtsjes in het tweede kruisrak van de route. En daar sloeg Douwe Azn. Visser (Grou) zijn slag. Komend vanaf een negende positie nam hij enig risico door over stuurboord op de boei af te zeilen, maar er was voldoende ruimte om als derde achter Akkrum en Heerenveen aan te sluiten.

Jaap Lzn. Zwaga (Langweer) leek op weg naar een mooie uitslag op zijn thuiswater, maar zakte gedurende de wedstrijd steeds verder naar achter. De Langwarder schipper finishte op een teleurstellende dertiende plaats. ‘Vele eersten zullen de laatsten zijn’ leek ook van toepassing op De Sneker Pan. De dagwinnaar bij Terherne lag vanaf de tweede route op de laatste plaats. Uiteindelijk wist de regerend SKS kampioen toch nog als achtste te finishen.

Ondanks de korte kruisrakken zagen we veel positiewisselingen, met name in de tweede helft van de vloot. Voorin kon Heerenveen de koppositie van Akkrum niet bedreigen en leken de Heerenveensters op weg naar een prachtige tweede plaats. Maar…in het laatste kruisrak van de vierde route ging het mis voor de Gerben van Manen. De hele middag lag het skûtsje op een stabiele tweede plaats, maar gaf deze toch nog uit handen. De Grousters lagen over bakboord terwijl Heerenveen bezig leek met een extra slagje voor de boei. Met snelheid pakte Grou de tweede positie over en ook Johannes Hzn. Meeter (Huizum), bezig aan een fantastische wedstrijd, wist te profiteren.

Anne Tjerkstra hoog in de mast van het Grouster skûtsje om de rabanden te verstellen

Anne Tjerkstra hoog in de mast van het Grouster skûtsje om de rabanden te verstellen

Na vier routes zeilen verscheen de finishvlag en kon Akkrum onbedreigd op weg naar 0,9 punten. Grou volgde op de tweede plaats. Ook bij de Huzumers kon de vlag worden de gehesen, want zij werden derde. De Súdwesthoek volgde op de vijfde plaats achter Heerenveen en dat was een prachtige uitslag voor schipper Auke de Groot, die in de eerste route nog tiende lag.

Debutant Willem Uzn. Zwaga streed op de Langwarder Wielen mee in de middenmoot en behaalde met het Leeuwarder skûtsje een mooie zevende plaats. De laatste vijf skûtsjes draaiden vlak na elkaar om de laatste onderton. Dat werd nog een spannende finish! Schot op schot klonk over het water, want binnen een halve minuut passeerden zij de finishlijn.

Vrijdag 11 Augustus

Op de drukste dag van het jaar in Elahuizen had de wedstrijdcommissie alles prima voor elkaar. Klokslag twee uur lagen de dertien skûtsjes startklaar op De Fluezen, maar de wind was nergens te bekennen. En dus volgde uitstel van de wedstrijd. De wind bleek gekrompen van noordoost naar west en daardoor moest ook de wedstrijdbaan worden verlegd. Ondanks deze wisselende omstandigheden wist Douwe Jzn. Visser zijn tweede dagoverwinning met De Sneker Pan te behalen. “Leuk, maar ik heb er hoofdpijn van”, vertelde de schipper. “Als die wind zo onzeker is, word je zelf ook onzeker. Maar dit geeft de burger weer moed. Bêst genôch!”

Vlak voor de start wisselde klassementsleider Akkrum nog snel de fok. De witte vlag op het startschip gaf aan dat de wedstrijd voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. In eerste instantie vanwege het gebrek aan wind en later werd de wind die een beetje opzette ook nog variabel. Geduld dus aan boord van de skûtsjes en langs de wal bij Elahuizen. Om drie uur klonk het 10-minutenschot en kon de wedstrijd alsnog van start.

Overleg op de startkotter over de te volgen startprocedure

Overleg op de startkotter over de te volgen startprocedure

Akkrum, Woudsend en d’Halve Maen kozen een positie onderin de startlijn, terwijl Lemmer en Heerenveen bovenin bij het startschip startten. De skûtsjes zeilden een mooi kruisrak richting de eerste bovenste ton. Het is altijd lastig te zien welk skûtsje nu de gunstigste start heeft gemaakt, maar dat wordt altijd duidelijk bij het ronden van de boei. Pieter Ezn. Meeter (Akkrum) nam net als op de Langwarder Wielen direct de leiding, verrassend gevolgd door Teake Klaas van der Meulen (Woudsend).

Earnewâld en Heerenveen kozen na de boeironding voor een andere koers in het voordewindse rak. De top vier dreef wat naar elkaar toe en Woudsend pakte de leiding over van Akkrum, dat op dat moment de schade nog wist te beperken doordat Earnewâld ruimte bij de boei liet. Maar in het volgende kruisrak ging het alsnog mis voor Akkrum. Als een van de weinige skûtsjes koos het voor een lange bakboordslag en kwam vervolgens over stuurboord op de boventon af. Daar moest de klassementsleider wijken voor skûtsjes over bakboord en verspeelde het in één rak drie plaatsen.

Bij het ingaan van de tweede route zette De Sneker Pan de aanval in op Woudsend en bij de boei kon de regerend kampioen de leiding overnemen. Daarachter volgden d’Halve Maen en Huizum, die opnieuw een fantastische wedstrijd zeilden. De top drie van het klassement had vandaag een mindere dag. Akkrum lag even tiende en finishte uiteindelijk als negende. Grou kwam ook niet uit de onderste helft van de vloot en finishte als zevende. De Lemsters kropen vanaf de laatste plaats in de tweede route naar voren en eindigden als achtste.

De skûtsjes kwamen steeds verder uit elkaar te liggen. Terwijl koploper Sneek in het ene voordewindse rak zeilde, zeilde hekkensluiter Langweer in het andere. Op de finish scheelde het maar liefst twaalf minuten. Johannes Hzn. Meeter (Huizum) was inmiddels opgestoomd naar de derde plaats en zette de aanval in op Woudsend. Maar op datzelfde moment kreeg Teake Klaas van der Meulen een gunstige vlaag en kwam hij zelfs weer in de buurt van de koploper. In plaats van verdedigen kon hij in de aanval.

Sneek wist toch als eerste de bovenboei te ronden en liep vervolgens richting de finish weer iets uit. Woudsend was dik tevreden met de tweede plaats. Een mooie opsteker voor het Woudsender team. De derde plek voor Huizum betekende opnieuw de vlag in top. De Súdwesthoek leek een constante wedstrijd te zeilen, maar verspeelde in het laatste rak nog drie plaatsen en finishte uiteindelijk als elfde, vóór Leeuwarden en Langweer.

Jaap Lzn. Zwaga (Langweer) kwam met de protestvlag over de finish. Dit betrof een situatie met Akkrum vanwege niet vrijvaren in een aanvaringsgebied. Dit protest werd toegewezen en dus dertien punten voor Akkrum.

Douwe Jzn. Visser (Sneek) en pakesizzer Douwe nemen de 1e prijs - Oranjekoek - in ontvangst

Douwe Jzn. Visser (Sneek) en pakesizzer Douwe nemen de 1e prijs – Oranjekoek – in ontvangst (Foto: SKS)

 Zaterdag 12 Augustus

Het IJsselmeer bij Stavoren was vandaag het strijdtoneel van de SKS skûtsjes. De omstandigheden, windkracht 4 tot 5 vanuit het westen en een flinke golfslag, waren een wereld van verschil met de wedstrijd op De Fluezen. Douwe Azn. Visser (Grou) bleek hier geen enkel probleem mee te hebben en behaalde zijn tweede dagoverwinning. “Super! Genieten”, klonk hij enthousiast. “Die gate-baan beviel ons prima. Als wedstrijdzeiler is dit de mooiste baan om te zeilen.”

Het Grouster skûtsje met een prima start onderin

Het Grouster skûtsje met een prima start onderin

De wedstrijdcommissie gaf tijdens de routebesprekking in De Kaap al aan dat in plaats van de bekende zandloperroute mogelijk een gate-baan zou worden gezeild. Na de start voor het publiek op de IJsselmeerdijk zeilden de skûtsjes een lang kruisrak naar de boventon. Vervolgens rondden zij een extra boei, de zogenaamde ‘spreader’ en daarna volgde het voordewindserak. Onderin de wedstrijdbaan hadden de schippers de keuze voor het ronden van een stuurboord- of een bakboordboei; de zogenaamde gate.

Skûtsjes voor de wind op weg naar de gate

Skûtsjes voor de wind op weg naar de gate

Ook volop publiek op de strekdam

Ook volop publiek op de strekdam

Het Grouster skûtsje had een prima start en meldde zich als eerste bij de bovenboei. Gevolgd door Heerenveen, dat het hele kampioenschap al vrij constant voorin meezeilt. Auke de Groot (Súdwesthoek) kende ook een goede start op zijn thuiswater. D’Halve Maen startte net iets te vroeg en moest opnieuw over de startlijn. Daar lag ook nog Woudsend dat flinke problemen kende om de wedstrijd te beginnen.

De golfslag op het IJsselmeer zorgde ervoor dat de skûtsjes met lange slagen door het kruisrak zeilden. Wanneer je te vaak overstag gaat op dit water krijgt het skûtsje het nog zwaarder te verduren. Datzelfde geldt natuurlijk voor schipper en bemanning die met deze omstandigheden flink aan de bak moeten. Douwe Azn. Visser (Grou) liep steeds verder uit op de nummer twee Heerenveen.

Na zo’n twintig minuten werden op het Langwarder skûtsje de zeilen gestreken. Later bleek dat het een ‘statement’ betrof en dat zij zich terugtrokken uit de wedstrijd. De overige skûtsjes vervolgden de strijd. De nummers een en twee, Grou en Heerenveen, leken onbedreigd te zeilen, maar daarachter was de strijd nog lang niet beslist. Het Lemster skûtsje begon het tweede kruisrak met een andere koers en dat bracht hen op de derde plek. Huizum en Stavoren volgden als vierde en vijfde.

De strijd om de derde plek tussen Lemmer, Huizum en Súdwesthoek

De strijd om de derde plek tussen Lemmer, Huizum en de Súdwesthoek

Akkrum, dat op 0,1 punt nog altijd klassementsleider was, zag naaste concurrent Grou goede zaken doen. Zelf miste het skûtsje de slag naar voren en finishte als zevende achter Sneek. Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) moest bij de eerste boventon nog een extra rondje maken doordat zijn skûtsje de boei raakte, maar klom vervolgens uit de dubbele cijfers naar een negende plaats op de finish; achter Earnewâld dat achtste werd.

Het jonge team van Heerenveen oogstte deze wedstrijd niets dan lof. Schipper Sytze Brouwer mag, dankzij de tweede plaats achter Grou, zijn eerste punten voor het Vleugelklassement bijschrijven. Ook bij Auke de Groot (Súdwesthoek) kon de vlag in top. Goede slagen in het laatste lange kruisrak brachten zijn skûtsje naar de derde plaats. Een prima prestatie voor eigen publiek dat door de schipper met een ereronde bedankt werd voor hun komst en steun! Lemmer volgde als vierde en ook Huizum deed met een vijfde plaats weer voorin mee.

Maandag 14 Augustus

Schitterende omstandigheden voor zowel skûtsjes als publiek tijdens de achtste wedstrijd. Twaalf skûtsjes verschenen aan de start, nadat Langweer zich officieel had afgemeld bij de wedstrijdcommissie Woudsend. Klassementsleider Grou moest vroegtijdig met averij de wedstrijd verlaten en Sneek behaalde zijn derde dagoverwinning. “Eigenlijk hadden we niet zo’n beste start”, moest Douwe Jzn. Visser bekennen, “maar de ‘noodsprong’ met een stuurboordslag pakte goed uit voor ons.”

Bij een schiftende wind, kracht 3 uit zuidoost-oostelijke richting, deed de wedstrijdcommissie haar uiterste best om de route zo goed mogelijk te houden. Vlak voor de start verkenden de skûtsjes de startlijn, want een goede start is van wezenlijk belang voor het verdere verloop van de wedstrijd. Bovenin bij de startkotter lagen de skûtsjes van Akkrum, Huzum, Lemmer en Heerenveen, terwijl Earnewâld, Grou en Drachten voor een onderinse start kozen.

De Sneker Pan ging samen met Woudsend en Leeuwarden vanuit het midden van de startlijn over bakboord van start. Douwe Jzn. Visser raakte enigszins opgesloten door het Leeuwarder skûtsje en ging als een van de eersten overstag. Een ‘noodsprong’ noemde de schipper het na afloop. En het bleek achteraf misschien wel zijn geluk, want Sneek kwam als eerste bij de bovenste boei aan. Gevolgd door d’Halve Maen, Leeuwarden en Heerenveen.

Lemmer had na een individuele valse start in het voordewindse rak alweer de aansluiting met de rest van de vloot en dus kon Albert Jzn. Visser zijn inhaalrace beginnen. In het tweede kruisrak volgde d’Halve Maen nagenoeg de slagen van koploper Sneek, terwijl Sytze Brouwer (Heerenveen) direct na de boeironding voor een stuurboordslag koos. Hierdoor schoven de Heerenveensters naar de tweede plaats.

Bij de tweede bovenboei kwam Woudsend over bakboord aanzeilen, waardoor Grou wat ruimer om de boei moest draaien. Hierdoor ontstond er ruimte waardoor Drachten en ook Huizum binnendoor de boei konden rondden. Tijdens het loefduel tussen beiden raakte Drachten het Grouster skûtsje dat vervolgens met averij aan de ‘lummel’ de wedstrijd moest verlaten. Na de wedstrijd boog de jury zich over deze protestsituatie.

Protestsituatie tussen Grou (links) en Drachten (rechts); waarbij Grou averij oploopt

Protestsituatie tussen Grou (links) en Drachten (rechts); waarbij Grou averij oploopt

Sneek vergrootte zijn voorsprong en daarachter streed de nieuwe generatie skûtsjeschippers, Sytze Brouwer (Heerenveen), Klaas Westerdijk (d’Halve Maen) en Teake Klaas van der Meulen (Woudsend), om de tweede plaats. Met fantastische slagen wist Woudsend voor eigen publiek naar voren te komen ten koste van Heerenveen, dat twee plekken verspeelde. Ook Lemmer deed goede zaken en klom in één kruisrak van de elfde naar de zevende stek.

Johannes Hzn. Meeter zeilde met het Huzumer skûtsje een wisselende wedstrijd in de achterste helft van de vloot en finishte uiteindelijk als negende, gevolgd door Drachten en Leeuwarden. Sneek kon onbedreigd de derde dagoverwinning van dit kampioenschap bijschrijven. Daarachter werd nog fel gestreden. Het was mooi om te zien dat de schippers hun eigen koers kozen, waardoor er steeds weer positiewisselingen plaatsvonden.

Woudsend behaalde een verdienstelijke tweede plaats en schipper en bemanning waren daar zichtbaar heel blij mee. Ook de derde plaats van d’Halve Maen werd juichend begroet. Earnewâld volgde als vierde en Heerenveen kon nog nipt een aanval van de Akkrumers afslaan en finishte als vijfde. Daarmee zeilt Sytze Brouwer tot nog toe het meest constant in dit kampioenschap.

De jury behandelde na de wedstrijd protesten van Grou tegen Drachten, Drachten tegen Huizum en Drachten tegen de Súdwesthoek. Het protest van Grou tegen Drachten werd toegewezen op basis van art. 14.2 en 14.6. Drachten protesteerde op haar beurt door tegen Huizum, maar dat protest werd afgewezen. Het protest van Drachten tegen de Súdwesthoek in verband met een bakboord-stuurboord-situatie werd toegewezen.

Doordat Grou de wedstrijd met averij moest verlaten, krijgt het een gemiddeld aantal punten van de overige wedstrijden (dit zal na elke wedstrijd worden aangepast!). Drachten en de Súdwesthoek krijgen 13 punten doordat zij een protest hebben verloren. Langweer krijgt 13 punten aangezien zij zich vanochtend bij de wedstrijdcommissie hebben afgemeld.

De traditionele prijsuitreiking in Woudsend met dames in Fryske klederdracht

De traditionele prijsuitreiking in Woudsend met dames in Fryske klederdracht

Woensdag 16 Augustus

Het was ‘drok op ‘e Lemmer’, waar het publiek in grote getale naar de Lemster baai was gekomen om de skûtsjes te aanschouwen. En het werd een spannende strijd met de top vijf van het klassement ook als top vijf in de wedstrijd. Pieter Ezn. Meeter (Akkrum) leek op zijn derde dagwinst af te gaan, maar een protest van Stavoren gooide roet in het eten. Sytze Brouwer (Heerenveen) behaalde zijn eerste overwinning bij de SKS. “Het was een machtige wedstrijd! Geweldig zoals we die mannen erachter konden houden. We zijn zo goed bezig met elkaar”, klonk een super tevreden winnaar.

Schipper Sytze Brouwer (Heerenveen) ziet dat hij de 'Vissers' achter zich kan houden

Schipper Sytze Brouwer (Heerenveen) ziet dat hij de ‘Vissers’ achter zich kan houden

De eerste wedstrijddag in de Lemster baai wordt jaarlijks georganiseerd door de Leeuwarder wedstrijdcommissie. Vanwege de voorspelde zuid-zuidwesten wind, kracht 2 tot 3, had men dit keer de zuidbaan – zandloperroute – uitgelegd. Het kampioenschap loopt naar het einde en de spanning in het klassement neemt toe.

De skûtsjes kozen hun positie voor de start en probeerden, belangrijk bij dit lichte weer, met ‘gong’ de startlijn te passeren. Als eerste volgde een kort kruisrak naar de bovenboei waarin het wedstrijdveld al snel uit elkaar leek te liggen. Akkrum kwam met een onderinse start uiteindelijk over stuurboord op de boei af, terwijl Auke de Groot (de Súdwesthoek) over bakboord zeilde. Gelijk al een bakboord-stuurboord-situatie waarvan Pieter Ezn. Meeter na afloop toegaf dat hij eigenlijk fout zat. “Maar ik durfde geen andere keuze te maken, omdat ik anders de Súdwesthoek niet meer kon ontwijken.”

Bakboord-stuurboord-situatie tussen Stavoren (links; met zeil over bakboord) en Akkrum

Bakboord-stuurboord-situatie tussen de Súdwesthoek (links; met zeil over bakboord) en Akkrum

In het voordewindse rak ontstonden verschillende loefduels en kwamen de skûtsjes weer dichter bij elkaar. Akkrum kon nog als eerste om de onderste ton, gevolgd door Heerenveen, maar daarachter werd het druk. Boord aan boord rondden de achtervolgers de boei om vervolgens het tweede kruisrak in te zeilen. Heerenveen maakte een langere stuurboordslag dan Akkrum en zeilde vervolgens over bakboord op de tweede boventon af. Akkrum kwam enigszins stil te liggen en Sytze Brouwer (Heeerenveen) pakte de leiding over. Ook de Súdwesthoek rondde voor Akkrum de boei.

Earnewâld wist in het tweede kruisrak maar liefst vier plekjes naar voren te komen, terwijl klassementsleider Grou juist van de zesde naar de tiende plek zakte. Maar Douwe Azn. Visser (Grou) zette opnieuw de aanval in en wist binnen enkele rakken alweer de aansluiting met de koplopers te krijgen. Earnewâld zeilde met pieken en dalen, want na het voordewindse rak konden zij de ton niet bezeilen en moesten vervolgens als laatste in de rij aansluiten.

Ook voorin ging de strijd onverminderd door. Akkrum knokte zich terug naar de koppositie en Heerenveen wist knap de tweede plaats te behouden. Daarachter ontvouwde zich een strijd tussen de Vissers. Beide Douwe’s (Sneek en Grou) en Albert (Lemmer) duelleerden met elkaar om de derde plek. Windschiftingen en wind die zo nu en dan ‘inkakte’ zorgden ervoor dat niemand zeker was van zijn positie.

Het publiek genoot van deze spannende strijd. Achterin de vloot zeilden Woudsend, Drachten en Leeuwarden. Op kop van de wedstrijd vergrootte Akkrum zijn voorsprong en passeerde na drieenhalve route zeilen als eerste de finish. Heerenveen wist met succes de aanval van zowel Sneek als Grou te pareren en finishte als tweede. De vlag kon weer in top van het skûtsje de Gerben van Manen uit Heerenveen. Maar was het voor een tweede of een eerste plaats? Dat moest na de finish nog worden afgewacht.

Het protest van de Súdwesthoek tegen Akkrum werd toegewezen en dus behaalde Heerenveen zijn eerste dagwinst en doet het volop mee in de strijd om het kampioenschap. Akkrum kreeg 13 punten, net als Langweer dat zich voor deze wedstrijd had afgemeld bij de wedstrijdcommissie.

Donderdag 17 Augustus

De Lemster baai was dit kampioenschap hét domein van het team van de Gerben van Manen uit Heerenveen. Na de overwinning van gisteren, doordat Akkrum een protest verloor, wisten Sytze Brouwer en zijn bemanning opnieuw toe te slaan. “Boven verwachting”, zo omschrijft de schipper zijn droomdebuut, met tot nu toe al twee dagoverwinningen. “We halen het maximale eruit. Nu winnen we zelf, op eigen kracht. Geweldig!”

Heerenveen, Akkrum en Huizum; nrs. 1, 2 en 3 van de tweede dag bij Lemmer

Heerenveen, Akkrum en Huizum; nrs. 1, 2 en 3 van de tweede dag bij Lemmer 

De omstandigheden waren behoorlijk veranderd ten opzichte van de eerste dag bij Lemmer. Geen strandweer dit keer, maar regen en bewolking. De échte die-hard skûtsjefans zaten echter gewoon weer op de wal of lagen in hun boten langs het wedstrijdwater, in afwachting van een spektakel. Prachtig weer om te zeilen was het sowieso. Iedereen aan boord van de skûtsjes had er zin in en dat was te merken bij de eerste start. Te gretig passeerden enkele skûtsjes te vroeg de startlijn en dat resulteerde in een algehele valse start.

Toen was de vraag: Wat doen de schippers? Kiezen zij voor dezelfde strategie of gaan ze dit keer vanuit een andere positie van start? Heerenveen vond nog net een gaatje tussen Leeuwarden en Grou en kon in het midden van de startlijn met een bakboorslag beginnen. Sneek, de Súdwesthoek en Akkrum startten bovenin bij het startschip. Johannes Hzn. Meeter (Huizum) ging onderin van start en maakte een lange bakboordslag langs de wal. Allemaal verschillende keuzes. Maar welke keuze zou leiden tot de koppositie bij de bovenste boei?

Huizum bleek dit keer spekkoper en kon over stuurboord nog voor de andere skûtsjes langs. Earnewâld volgde op de tweede plaats vóór d’Halve Maen en Heerenveen. Klassementsleider Grou rondde de boventon als zevende, gevolgd door Leeuwarden, de Súdwesthoek, Sneek, Lemmer en Drachten.

Sytze Brouwer (Heerenveen) had vervolgens bij de onderton een lastige ronding doordat hij moest gijpen. Hierdoor ontstond ruimte bij de ton en heel gewaagd dook Pieter Ezn. Meeter daar met het Akkrummer skûtsje in. Bij de tweede boventon was Heerenveen de lachende derde en klom naar de tweede plaats, toen Earnewâld – over bakboord – Akkrum dwong om ruimte te geven. Door al deze perikelen achter hem bleef Huizum nog fier op kop.

Woudsend en Súdwesthoek laverend in het kruisrak

Woudsend en Súdwesthoek laverend in het kruisrak

Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) zeilde een zeer stabiele wedstrijd rond de zevende/achtste plek en deed het Zwaga-motto VIOS (Vooruitgang Is Ons Streven) gelden. Lemmer daarentegen leek tijdens deze tweede dag op thuiswater de titelaspiraties te verspelen. Maar Albert Jzn. Visser gaf het niet helemaal op, want met een fantastisch kruisrak aan het begin van de derde route schoof hij drie plekken naar voren.

In datzelfde kruisrak had Huizum de koppositie aan Heerenveen moeten afstaan. De Gerben van Manen ging na een langere bakboordslag later overstag waardoor het skûtsje boven It Doarp Huzum kwam te liggen. Johannes Hzn. Meeter moest een extra slag maken om de boei te halen, terwijl Sytze Brouwer met een ‘opschieter’ de ton nog net wist te bezeilen. Ook Akkrum kon nipt Huizum voorbij en pakte de tweede plaats.

Een buienfront in de buurt van Lemmer zorgde voor een toenemende windkracht en de skûtsjes lagen soms flink plat op het water. De schotenmannen moesten behoorlijk aanpoten om de ‘wynpûsters’ op te vangen in het zeil. De Grousters wisten gedurende de wedstrijd langzaam naar voren te komen en finishten uiteindelijk als vierde voor De Sneker Pan. Huizum behield de mooie derde plaats en Heerenveen streed met man en macht om de koppositie vast te houden.

Sytze Brouwer (Heerenveen) strijdt met man en macht om de koppositie vast te houden

Sytze Brouwer (Heerenveen) strijdt met man en macht om de koppositie vast te houden

Goed tactisch zeilen van de nog jonge Heerenveenster schipper zorgde ervoor dat bij het ronden van de laatste boventon het verschil met de nummer twee was gemaakt. De bemanning maakte zich op voor opnieuw een overwinning; trommelen op de dekken en vervolgens het finishschot! Vreugde bij Heerenveen, maar ook bij Akkrum dat als tweede finishte.

Sytze Brouwer (Heerenveen) bij de prijsuitreiking in Lemmer

Sytze Brouwer (Heerenveen) bij de prijsuitreiking in Lemmer

Vrijdag 18 Augustus

De slotwedstrijd op de Snitser Mar was dé apotheose van dit kampioenschap. Pieter Ezn. Meeter (Akkrum) toonde zijn schipperskwaliteit en pakte zijn derde dagwinst, wat hem de vierde plek in het eindklassement opleverde. Douwe Azn. Visser (Grou) trotseerde stress en spanning en finishte als vierde. Na 2005, 2009 en 2014 betekende dit de vierde kampioenstitel voor de Grouster schipper. “Het was dit jaar een zwaarbevochten kampioenschap! Geweldig!”

De rûtebesprekking in It Foarûnder op het Starteiland werd geopend door Pier Damstra, voorzitter van de wedstrijdcommissie. Ook Oebele Brouwer van de Zeilraad kreeg het woord in verband met de uitspraak betreffende een Hoger Beroep van Akkrum. Dit werd afgewezen. En dus bleef de stand in het klassement onveranderd.

Alle mogelijke scenario’s werden uit de kast gehaald. Wat als…en hoe komt het wanneer…? Één ding was voorafgaand aan de wedstrijd duidelijk, er stond een machtig mooie wind voor een spannende kampioensstrijd.

Veel skûtsjes kozen voor een onderinse start. Klassementsleider Grou en ook Heerenveen lagen dicht bij elkaar. Earnewâld en Akkrum konden als beste over bakboord van start. Heerenveen draaide om en maakte een stuurboordslag om uit de drukte te komen. Dit kostte veel extra meters en daardoor rondde Sytze Brouwer (Heerenveen) als negende de eerste bovenboei. Earnewâld leidde de wedstrijd voor Akkrum, Sneek en Grou.

De Grousters namen enigszins een risico door over stuurboord voor de Súdwesthoek langs te kruisen. Auke de Groot vond dat hij moest wijken, terwijl hij over bakboord zeilde. En dus werd de protestvlag aan de klassementsleider getoond. In het voordewindse rak moest de medische dienst bij Drachten aan boord vanwege een gewond bemanningslid. Heerenveen klom twee plekjes naar voren en rondde de onderton als zevende.

Door een flinke windvlaag sloeg de Súdwesthoek om

Door een flinke windvlaag sloeg de Súdwesthoek om

Vervolgens haalde de wind flink aan en kreeg het skûtsje Súdwesthoek een flinke windvlaag en sloeg om. Auke de Groot kon gelukkig snel melden dat iedereen veilig was. Het was opnieuw houden en keren aan boord van de skûtsjes. De lange kruisrakken vergde veel van schippers en hun bemanningen. Akkrum pakte de koppositie over van Earnewâld en Heerenveen kreeg Grou steeds dichter in het vizier, maar bleef nog net achter Leeuwarden op de zevende plaats. Bij het ronden van de onderton kon Sytze Brouwer alsnog één plekje naar voren doordat het als binnenst schip lag.

In het volgende kruisrak laveerden de skûtsjes en werd de Súdwesthoek weer overeind getrokken. Het Akkrummer skûtsje leidde de vloot op weg naar de bovenboei. Earnewâld volgde als tweede vóór Sneek, Grou én Heerenveen. Ook Jeroen Pietersma (Drachten) zeilde een prima kruisrak en klom van de negende naar de zesde plaats. Woudsend daarentegen verloor een aantal plekken en d’Halve Maen was de hekkensluiter.

Skûtsje d'Halve Maen dit keer als hekkensluiter

Skûtsje d’Halve Maen dit keer als hekkensluiter

Een interview van Omrop Fryslân met Auke de Groot gaf tijdens de wedstrijd al duidelijkheid over het eventuele protest tegen Grou. “We hadden de vlag er al uitgehaald voordat we omgingen.” En dus lagen de Grousters op kampioenskoers. Pieter Ezn. Meeter (Akkrum) vergrootte zijn voorsprong op Gerhard Pietersma (Earnewâld).

In een uiterste poging naar voren te komen koos Heerenveen voor slagen onderin de Snitser Mar, terwijl de top vier bovenin zeilde. Grou verdedigde op Heerenveen en ging vlak voor hen overstag. Vooralsnog geen positiewisselingen bij de bovenste ton. Debutant Willem Uzn. Zwaga (Leeuwarden) kende een verdienstelijk slot van het kampioenschap, want hij zeilde naar de zesde stek vóór Drachten. In het voordewindse rak liep hij in op Heerenveen en in het laatste rak wist hij hen nog in te halen en finishte als vijfde.

Akkrum pakte de derde dagoverwinning, gevolgd door Earnewâld op de tweede plaats. De Sneker Pan zeilde op thuiswater naar de derde positie en dit betekende ook de derde plaats in het klassement achter Sytze Brouwer (Heerenveen) die tweede werd. De kersverse SKS kampioen Grou ontving het Sulveren Skûtsje voor het publiek op het Starteiland.

Klassement 2017

Schipper Skutsje Teken Totaal Wedstr. Pt. Extra Pt. Sl. Wedstr. Na aftrek
1) Douwe Azn. Visser Grou Doarp Grou - Grou 39.8 39.8 0 11 28.8
2) Sytze Brouwer Heerenveen Gerben van Manen - Heerenveen 39.8 39.8 0 6 33.8
3) Douwe Jzn. Visser Sneek De Sneker Pan - Sneek 44.7 44.7 0 9 35.7
4) Pieter Ezn. Meeter Akkrum Eildert Sietez - Akkrum 55.7 55.7 0 13 42.7
5) Albert Jzn. Visser Lemmer Lemster Skûtsje - Lemmer 54 54 0 9 45
6) Gerhard Pietersma Earnewâld Twee Gebroeders - Earnewâld 56 56 0 9 47
7) Johannes Hzn. Meeter Huizum It Doarp Huzum - Huizum 61 61 0 9 52
8) Klaas Westerdijk Drachten d'Halve Maen - Drachten 73 73 0 11 62
9) Auke de Groot Stavoren Súdwesthoek - Stavoren 76 76 0 13 63
10) Teake Klaas van der Meulen Woudsend Klaas van der Meulen - Woudsend 85 85 0 12 73
11) Willem Uzn. Zwaga Leeuwarden Rienk Ulbesz - Leeuwarden 94 94 0 13 81
12) Jeroen Pietersma Drachten Twee Gebroeders - Drachten 103 103 0 13 90
13) Jaap Lzn. Zwaga Langweer Twee Gebroeders - Langweer 126 126 0 13 113
Doarp Grou - Grou Gerben van Manen - Heerenveen De Sneker Pan - Sneek Eildert Sietez - Akkrum Lemster Skûtsje - Lemmer Twee Gebroeders - Earnewâld It Doarp Huzum - Huizum d'Halve Maen - Drachten Súdwesthoek - Stavoren Klaas van der Meulen - Woudsend Rienk Ulbesz - Leeuwarden Twee Gebroeders - Drachten Twee Gebroeders - Langweer
Za 5 augustus Grou 0.9 5 7 10 2 9 8 3 4 11 13 6 12
Ma 7 augustus De Veenhoop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Di 8 augustus Earnewâld 4 6 9 0.9 2 5 7 8 3 10 12 13 11
Wo 9 augustus Terherne 11 4 0.9 2 5 3 9 8 7 6 10 12 13
Do 10 augustus Langweer 2 4 8 0.9 6 9 3 10 5 12 7 11 13
Vr 11 augustus Elahuizen 7 6 0.9 13 8 5 3 4 10 2 11 9 12
Za 12 augustus Stavoren 0.9 2 6 7 4 8 5 11 3 12 9 10 13
Ma 14 augustus Woudsend 4 5 0.9 6 7 4 8 3 13 2 9 13 13
Wo 16 augustus Lemmer 2 0.9 4 13 3 5 6 7 8 9 11 10 13
Do 17 augustus Lemmer 4 0.9 5 2 9 6 3 8 10 11 7 12 13
Vr 18 augustus Sneek 4 6 3 0.9 8 2 9 11 13 10 5 7 13
Wedstrijdpunten 39.8 39.8 44.7 55.7 54 56 61 73 76 85 94 103 126
Extra punten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal aantal punten 39.8 39.8 44.7 55.7 54 56 61 73 76 85 94 103 126
Slechtste wedstrijd 11 6 9 13 9 9 9 11 13 12 13 13 13
Na aftrek 28.8 33.8 35.7 42.7 45 47 52 62 63 73 81 90 113