De tiid

In deze bijzondere zomer zal de Súdwesthoek de zeilen niet hijsen. Vanzelfsprekend bereiden wij ons wel voor op betere tijden. Zodra het kan zullen we met een mooi en goed onderhouden skûtsje en een enthousiaste bemanning de strijd weer aangaan.
We bedanken iedereen voor het geduld en de blijvende steun.
We hebben jullie nodig….

Bestuur, schipper en bemanning Stichting Skûtsje Súdwesthoek

De tiid

De tiid fan jύster.
In simmer fol mei striid op wetter en lân.
De âlde seedyk sljocht mei folk.
It lûd fan wille en nocht.

De tiid fan hjoed.
It each lûkt nei it mar.
We strûpe de mouwen op!
De skût moat ree wêze!

 De tiid fan moarn.
It langstme nei….
De skûtsjes op it mar.
De striid fan eartiids is dêr.

 Doutzen Ouderkerken

Tot onze grote spijt….

Helaas, zoals we allemaal weten is het niet mogelijk dit jaar de geplande     evenementen te houden waar we zo naar uitkeken…. Ook het Skûtsjesilen zal dit jaar dus niet plaatsvinden. We vinden het heel jammer maar we hebben er natuurlijk begrip voor. Het is niet anders…..
Al onze supporters wensen we veel gezondheid en geduld en laten we maar genieten van de beelden van vorige jaren! Fijne zomer allemaal en tot later.

Schipper, bemanning en bestuur van de Súdwesthoek

Afgelaste wedstrijden

Sprintwedstrijden SKS afgelast

De sprintwedstrijden van de SKS, zoals die gepland stonden voor zaterdag 9 mei aanstaande, gaan niet door.

Ook de Rabobank en de Rotary hebben besloten om respectievelijk de Rabo Hurdsilerij (12 juni) en Skûtsje Undernimmersdei (19 juni) dit jaar niet door te laten gaan.

Verder heeft het SKS-bestuur besloten om de jubileumactiviteiten rondom de jubileumwedstrijd van 4 juli te schrappen en zal de opening op 4 juni van de expositie rondom het 75-jarig jubileum van de SKS een sober karakter hebben.

Mochten de omstandigheden reden geven het kampioenschap 2020 af te gelasten dan zal dit uiterlijk 2 juni bekend worden gemaakt.

Dit conform de aangescherpte maatregelen van het RIVM die op maandag 23 maart jl zijn aangekondigd. Voor wat betreft alle overige zaken die staan gepland op de SKS zeilkalender, heeft het SKS bestuur geregeld virtueel overleg via diverse communicatie kanalen.

Met respect en binnen de mogelijkheden en richtlijnen zoals ze worden aangegeven door het RIVM en de lokale overheden wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de jaarlijkse wedstrijdenreeks van 18 t/ 31 juli aanstaande doorgang zal vinden. Dit geldt ook voor de jubileumwedstrijd op zaterdag 4 juli 2020.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zal dit rechtstreeks met de schippers,  bemanningen, eigenaren- en wedstrijdcommissies en via de website en Social Media worden gecommuniceerd .

Voor meer informatie kunt u terecht bij de SKS via :

info@skutsjesilen.nl

Lentekriebels??

De winter hebben we dit jaar overgeslagen, zo lijkt het… geen sneeuw of ijs maar grijze luchten, regen en heel veel wind!
We hebben veel zin in het voorjaar en kijken uit naar het nieuwe zeilseizoen. Achter de schermen zijn we dan ook druk met de werkzaamheden om het skûtsje en de bemanning weer in topvorm te krijgen.
Waar we ook druk mee zijn is de werving van sponsorgelden…. hoe je het ook wendt of keert; de Stichting SWH kan niet zonder uw hulp en steun.

Ook u als supporter kunt een steentje bijdragen. Al vanaf € 25,- bent u donateur en welkom op de jaarlijkse Donateursdag waarop u zelf kunt meezeilen!
Sluit u zich als kleine zelfstandige of ondernemer aan bij de Club van 100 dan wordt op onze website uw logo met link naar uw website geplaatst.
Via penningmeester@sudwesthoek.nl kunt u zich hiervoor aanmelden of informatie opvragen.

Graag stellen we aan u voor…. een nieuw bestuurslid!

Even voorstellen:

Jan Pieter Dijkstra, 60 jaar jong.

Vanaf december 2019 ben ik enthousiast lid geworden van het bestuur van de Súdwesthoek.
Ik zal mij nadrukkelijk gaan bezighouden met het werven van, en het onderhouden van de relatie met, sponsoren. Dat is een prachtige uitdaging.
Als halve Fries voel ik mij vereerd een bijdrage te kunnen leveren aan het wel en wee van stichting, haar mensen en het materieel.

Sinds 2013 woon ik in Warns aan het kanaal bij de brug. Ik ben een buitenmens en zit natuurlijk graag op het water. Ik zeil, vaar kano en af en toe ben ik te spotten in een sloep. Ik werk als commercieel manager voor een Belgisch IT-bedrijf met als opdracht de Nederlandse markt open te breken voor hun producten.
Ook ben ik betrokken bij de Spylder in Warns en ben ik vrijwilliger bij de Frysman, de mooiste triatlon van Nederland, welke jaarlijks plaats vindt in Warns.

Welkom Jan Pieter, we zijn blij met je komst. We hebben alle vertrouwen in een fijne samenwerking en je enthousiaste inzet!