Lentekriebels??

De winter hebben we dit jaar overgeslagen, zo lijkt het… geen sneeuw of ijs maar grijze luchten, regen en heel veel wind!
We hebben veel zin in het voorjaar en kijken uit naar het nieuwe zeilseizoen. Achter de schermen zijn we dan ook druk met de werkzaamheden om het skûtsje en de bemanning weer in topvorm te krijgen.
Waar we ook druk mee zijn is de werving van sponsorgelden…. hoe je het ook wendt of keert; de Stichting SWH kan niet zonder uw hulp en steun.

Ook u als supporter kunt een steentje bijdragen. Al vanaf € 25,- bent u donateur en welkom op de jaarlijkse Donateursdag waarop u zelf kunt meezeilen!
Sluit u zich als kleine zelfstandige of ondernemer aan bij de Club van 100 dan wordt op onze website uw logo met link naar uw website geplaatst.
Via penningmeester@sudwesthoek.nl kunt u zich hiervoor aanmelden of informatie opvragen.

Graag stellen we aan u voor…. een nieuw bestuurslid!

Even voorstellen:

Jan Pieter Dijkstra, 60 jaar jong.

Vanaf december 2019 ben ik enthousiast lid geworden van het bestuur van de Súdwesthoek.
Ik zal mij nadrukkelijk gaan bezighouden met het werven van, en het onderhouden van de relatie met, sponsoren. Dat is een prachtige uitdaging.
Als halve Fries voel ik mij vereerd een bijdrage te kunnen leveren aan het wel en wee van stichting, haar mensen en het materieel.

Sinds 2013 woon ik in Warns aan het kanaal bij de brug. Ik ben een buitenmens en zit natuurlijk graag op het water. Ik zeil, vaar kano en af en toe ben ik te spotten in een sloep. Ik werk als commercieel manager voor een Belgisch IT-bedrijf met als opdracht de Nederlandse markt open te breken voor hun producten.
Ook ben ik betrokken bij de Spylder in Warns en ben ik vrijwilliger bij de Frysman, de mooiste triatlon van Nederland, welke jaarlijks plaats vindt in Warns.

Welkom Jan Pieter, we zijn blij met je komst. We hebben alle vertrouwen in een fijne samenwerking en je enthousiaste inzet!

Onderhoud

Het zeilseizoen 2019 is voorbij.
Met plezier en trots denken we terug aan een mooi seizoen met mee- en tegenvallers.
Nu is het tijd voor onderhoud, aan het skûtsje en de vele onderdelen. Met een groep bemanningsleden is een kleine reparatie uitgevoerd aan het zeil. Een hele klus zo te zien maar mooi dat dat in eigen beheer kan! Dank aan KG en zijn naaimachine!

Staverse Herfstfair

Op zaterdag 2 november zijn ook wij te vinden op de Staverse Herfstfair!
Tussen 16u-21u kunt u genieten van de gezellige herfstmarkt met voor elk wat wils…
Bij de kraam van de Súdwesthoek kunt u terecht voor een heerlijk stukje gerookte zalm of paling.
Kom kijken, genieten en steun de SWH!

De SWH bemanning van 2019!

Van links naar rechts staand:

Meindert de Groot (lieren), Sytske Wolthuis (roef), Klaas Gert Wolthuis (zeilschoot), Anneke de Groot (roef / zwaard), David Hofman (zwaard), Gert Ype Wolthuis (peiler), Gert Jan Mulder (adviseur), Barry Hofman (zwaard), Menno Bekkema (voorhouder fok).

Van links naar rechts zittend:

Jacob Salverda (zeilschoot), Tjietse Veenstra (zeilschoot), Jan de Groot (fokkenist), Auke de Groot (schipper), Durk Zijlstra (uitkijk / lieren)

Statiegeld actie Coop Supermarkten

In het eerste kwartaal van dit jaar was de SWH “het goede doel van de statiegeld-actie” van de Coop.
Een prachtig bedrag heeft dit opgeleverd en is aangeboden aan de schipper en
bemanning.
Met dank aan allen die op de gele knop hebben gedrukt om het statiegeld te
doneren. Wij zijn er heel erg blij mee!

Terugkeer van een kampioen?

Na een aantal jaren van onzekerheid is er eindelijk weer goed nieuws te melden over ons “oude Skûtsje” de Twee Gebroeders.
Momenteel is men zeer enthousiast bezig om het schip weer te laten varen en meedoen bij verschillende wedstrijden. De meting voor de IFKS is inmiddels een feit en wie weet kan er in 2020 weer een vlag worden gehesen in de mast van de Twee Gebroeders!
Omrop Fryslân heeft hier een mooi item aan gewijd dat u hier kunt beluisteren.

IFKS mjit en waacht net allinnich IFKS-skûtsjes, mar ek in âld SKS-skûtsje

It soe samar kinne dat it âld skûtsje fan de Súdwesthoeke in comeback makket yn de IFKS. It skip hat tongersdeitemiddei foar de IFKS-mjitting it wetter út west. Skipper Age Bandstra hâldt de kaarten noch in bytsje foar it boarst, mar it is wol dúdlik dat er serieuze plannen hat.

“Dit jier wurdt it neat mear. Der moatte nije seilen komme en der is ek noch gjin skipper”, fertelt Bandstra. “Mar it kin mar sa wêze dat it âlde kampioensskip yn 2020 oan de start fan de IFKS ferskynt”.

De technyske kommisje waacht en mjit tongersdei en freed ûnder lieding fan Harm Kuipers de IFKS-skûtsjes. Fan de 68 skûtsjes wurde alve metten. Allinnich de skûtsjes dy’t nij yn de IFKS binne of dy’t ferlinge of ynkoarte binne, wurde woegen en metten. Dat is bygelyks it gefal mei de ‘Hoop op Zegen’ fan Chris van den Berg út de lytse A-klasse. “Ik ken it listje net út ‘e holle”, seit Kuipers. “It binne in soad.”
De keuring wurdt foar de tredde kear hâlden. “Wy moate flink trochwurkje. As elkenien op ‘e tiid komt, kin it moai “, seit Kuipers. De kommisje is sa’n twa oant twa-en-heal oere mei de mjittingen fan elk skûtsje dwaande.

NL
Het zou zomaar kunnen dat het voormalig SKS-skûtsje van de Súdwesthoeke een comeback maakt in de IFKS. Het schip is donderdagmiddag voor de IFKS-meting het water uit geweest. Schipper Age Bandstra houdt de kaarten nog een beetje tegen de borst, maar het is wel duidelijk dat hij serieuze plannen heeft.

“Dit jaar wordt het niets meer. Er moeten nieuwe zeilen komen en er is ook nog geen schipper”, vertelt Bandstra. “Maar het kan zomaar zo zijn dat het oude kampioensschip in 2020 aan de start van de IFKS verschijnt.”
De technische commissie weegt en meet donderdag en vrijdag onder leiding van Harm Kuipers de IFKS-skûtsjes. Van de 68 skûtsjes worden er elf gemeten. Alleen de skûtsjes die nieuw in de IFKS zijn of die verlengd of verkort zijn, worden gewogen en gemeten. Dat is bijvoorbeeld het geval met de ‘Hoop van Zegen’ van Chris van den Berg uit de kleine A-klasse. “Ik ken het lijstje niet uit mijn hoofd”, zegt Kuipers. “Het zijn er veel.”
De keuring wordt voor de derde keer gehouden. “We moeten flink doorwerken. Als iedereen op tijd komt, kan het mooi”, zegt Kuipers. De commissie is ongeveer twee en een half uur per skûtsje bezig met de metingen.