Update SWH jubileumdag

Foarwedstriid – Jubileumwedstrijd Súdwesthoek | 8 juli a.s.

Gepubliceerd: woensdag 5 juli 2023 om 22:55 uur

Op zaterdag 8 juli zeilen de skûtsjes op het IJsselmeer bij Stavoren de Foarwedstriid – Jubileumwedstrijd Súdwesthoek. Het is de laatste wedstrijd in aanloop naar het SKS-kampioenschap 2023 en wordt dit jaar bij Stavoren gezeild vanwege het jubileum van het skûtsje Súdwesthoek.

Het belooft een groot feest te worden, want er zijn in Stavoren maar liefst drie jubilea te vieren.

  • Het Súdwesthoek-skûtsje bestaat 100 jaar! Dit skûtsje werd in 1923 gebouwd bij de werf van Tjipke Douwes Barkmeijer in Stroobos.
  • Ook de Stichting Skûtsje Súdwesthoek viert feest. Op 17 februari 2023 was het 65 jaar geleden dat de stichting werd opgericht om met een eigen skûtsje deel te kunnen nemen aan het SKS-skûtsjesilen.
  • In 1958 werd Zeilvereniging IJsselmeer opgericht om jaarlijks een zeilwedstrijd voor de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen te organiseren op het IJsselmeer bij Stavoren. Ook dat is nu 65 jaar geleden.

De schippers verzamelen zich ‘s morgens om 08.30 uur voor de rûtebesprekking bij de Kruitmolen bij de sluis.

De eerste wedstrijd start circa 11:00 uur en de tweede om 14.00 uur. 

De prijsuitreiking is om 17.00 uur op het Gele Plein.

Publiek is welkom en kan de wedstrijden goed volgen vanaf de IJsselmeerdijk.

Er zijn meer festiviteiten in de stad rond de viering van het 100-jarige skûtsje. Om 18.00 uur wordt er op het Gele Plein door theatergroep De Paupers het stuk Bakboard opgevoerd. Het verhaal gaat over de schippers van de toekomst. Er wordt door de spelers ‘gezeild’ met skûtsjes van krantenpapier. 

Donateursdag

Op zaterdag 2 september hebben wij onze Donateursdag gepland! Het belooft een heel leuk programma te worden op een bijzondere locatie….

Zodra het programma rond is laten we het u natuurlijk weten dus hou de website en Social Media in de gaten voor de details en uw uitnodiging!

Bent u (nog) geen Donateur?

Al voor een bedrag vanaf € 25,- per jaar kunt u donateur worden. Natuurlijk mag het altijd meer zijn en kunt u kiezen om zich aan te sluiten bij de Club van 100.
Heeft u interesse? Kijk voor meer info op https://sudwesthoek.nl/sponsoring/
Aarzel niet en meldt u aan via: penningmeester@sudwesthoek.nl

Vanaf dat moment bent u geen anoniem supporter meer, maar één van onze club.
U bent van harte welkom!

Jubileumspektakel SWH-skûtsje

8 juli 2023

Zaterdag 8 juli is het dubbel feest in Stavoren! Het SWH-skûtsje bestaat 100 jaar en de zeilvereniging viert haar 65-jarige bestaan. Dat gaan we vieren! Zowel de geschiedenis, het heden en ook de toekomst vormen de rode draad op deze dag: De dei fan juster, de dei fan hjoed en de dei fan moarn.

Het belooft een prachtige dag te worden. ‘Een dag waarvan je achteraf zegt: dat was iets bijzonders’.
Aan het woord is Doutzen Ouderkerken, de ‘jubileumregeltante’, en samen met Durk Nijdam woonachtig aan het Bolwerk.

Hoe het begon

Doutzen zat in het stichtingsbestuur van het SWH-skûtsje, ook tijdens de coronaperiode. Het skûtsjesilen ging in 2020 vanwege de coronamaatregelen niet door en daarom kregen alle sponsoren een kaart met het gedicht ‘De tiid’, dat zij zelf had geschreven. Nadat zij uit het bestuur ging, werd ze wel gevraagd om het jubileumfeest te organiseren. Ze was enthousiast en had meteen voor ogen dat het feest gebaseerd moest zijn op de driedeling uit dat gedicht: juster, hjoed en moarn. De jublieumcommissie bestaat naast Doutzen en Durk uit: Jan Pieter Dijkstra (Stichting Skûtsje Súdwesthoek) en Annet van Warners (zeilvereniging IJsselmeer). Daarnaast is er een aantal werkgroepen die deze dag samen organiseren.

Wat gaan we deze dag beleven?

De dei fan juster

Vanaf 10.00 ’s ochtends liggen een aantal skûtsjes afgemeerd in de haven bij het station. Er is koffie, oranjekoek en er zijn sprekers die sterke schippersverhalen van vroeger vertellen.

De dei fan hjoed

Vanaf ca. 11.00 uur is er op het IJsselmeer de Foarwedstriid van de SKS, vanaf de dijk heeft u schitterend zicht op deze strijd.

De dei fan moarn

Vanaf 18.00 uur is er het theaterstuk ‘Bakboard’ op het Gele Plein. Onder leiding en regie van kunstenaar en theatermaker Henk de Boer uit Workum wordt een bijzonder theaterspektakel opgevoerd waarin het skûtsjesilen centraal staat. Na afloop speelt de band nog een uur  muziek op het plein.

Jong en oud, jullie zijn allemaal van harte welkom om dit samen met ons te vieren. In dei fol skûtsjesilerij foar eltsenien!

De tiid

De tiid fan júster.

In simmer fol mei striid op wetter en lân.

De âlde seedyk sljocht mei folk.

It lûd fan wille en nocht.

De tiid fan hjoed.

It each lûkt nei it mar.

We strûpe de mouwen op!

De skût moat ree wêze!

De tiid fan moarn.

It langstme nei…

De skûtsjes op it mar.

De striid fan eartiids is dêr.

Jubileumjaar

Op 17 februari 2023 was het 65 jaar geleden dat er een stichting werd opgericht die een skûtsje kocht om te gaan deelnemen aan het skûtsjesilen. Het kreeg de naam Súdwesthoek.

Ons skûtsje is dit jaar 100 jaar oud!

Inmiddels zeilt dat eerste skûtsje niet meer als wedstrijdschip voor Stichting Skûtsje Súdwesthoek bij de SKS. We hebben het vorig jaar verkocht. In 2002 kocht de stichting een ander skûtsje voor de wedstrijden. Ook dat kreeg de naam Súdwesthoek. Dat skûtsje is in 1923 gebouwd in Stroobos.

Dit jaar vieren we dus het Eeuwfeest!

In 1958 werd ook zeilvereniging IJsselmeer opgericht om jaarlijks een zeilwedstrijd voor de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen te organiseren op het IJsselmeer bij Staveren. Ook dat is nu 65 jaar geleden.

Zoveel jubilea rond skûtsjesilen in Staveren vormen een goede reden om te vieren.

En dat doen we!

  • op 8 juli met de jaarlijkse Foarwedstriid voor de 14 SKS-skûtsjes in Staveren
  • op 8 juli met een jubileumprogramma, verdeeld over de dag op verschillende locaties in Staveren

Ook de SKS wimpel is dit jaar Stavers gekleurd!

Elk jaar zijn er wimpels te koop om het Skûtsjesilen te steunen en als mooie herinnering. Elk jaar staat een ander zeilteken van 1 van de 14 skûtsjes op de wimpel en de kleuren veranderen ook jaarlijks.
Dit jaar siert het zeilteken van de Súdwesthoek de wimpel in de kleuren van de Staverse vlag.

In goed Stavers dus “un kollekterseitem”

De wimpel is te koop voor € 10,= bij verschillende locaties in de stad.
Te bestellen op info@sudwesthoek.nl (€ 12,50 incl. verzendkosten)

We zijn inmiddels weer druk bezig met de trainingen.

Dit jaar begonnen we de gezamenlijke trainingen eerder dan normaal door een aanbod van Sportschool Sport34 in Koudum. Van half februari tot half april zijn we daar onder handen genomen om uithoudingsvermogen, concentratie en kracht te trainen. ook onze stadgenoot Mariëlle Bouma heeft ons daar goed bij geholpen. Bedankt!

We hebben ook weer veel energie gestoken in onderhoud. Vooral de mast maar ook de zwaarden vroegen veel aandacht. En we gaan meer metingen doen tijdens de zeiltrainingen en oefenwedstrijden. Op een skûtsje wordt de snelheid bepaald door heel veel handelingen van schipper en bemanning maar ook door goed materiaal en gebruik van het materiaal, zoals de stand van de mast en zwaarden, de spanning op de draden, de schootvoering etc.

Alle kleine wijzigingen hebben effect. Soms merk je dat verschil direct, gevoelsmatig aan het schip maar dat is niet altijd zo. Om dat de skûtsjes qua snelheid steeds meer gelijk zijn kunnen kleine verschillen flinke resultaten opleveren.

We hopen op meer wind dan vorig jaar maar zijn voor weinig wind ook beter voorbereid. De zeilmaker heeft onze tuigage daar beter geschikt voor gemaakt.

Het SKS kampioenschap is van 5 tot 18 augustus, zie de kolom wedstrijddata, op zaterdag 12 augustus zeilen we op het IJsselmeer in Staveren, graag tot ziens!

Wedstrijddata 2023

 DatumWedstrijdplaatsWaar het beste te volgen?
Za.05-08-2023GrouBij De Tynje
Ma.07-08-2023De VeenhoopBij Ie-Sicht
Di.08-08-2023EarnewâldSânemar
Wo.09-08-2023TerherneVanaf de pier
Do.10-08-2023LangweerVanaf het strand van het dorp
Vr.11-08-2023ElahuizenLangs de oever van het dorp; Mardyk
Za.12-08-2023StavorenVanaf de IJsselmeerdijk
Ma.14-08-2023WoudsendVanaf de Indyk
Wo.16-08-2023LemmerVanaf de pier bij het strand
Do.17-08-2023LemmerVanaf de pier bij het strand
Vr.18-08-2023SneekVanaf het Starteiland

Nieuwe Sponsor!

We zijn blij weer een nieuwe sponsor aan te kunnen kondigen….

Sport34 in Koudum zal onze bemanningsleden dit voorjaar klaarstomen voor het nieuwe zeilseizoen.
Met kracht-, conditie-, concentratie – en teambuildingstrainingen wordt er gewerkt aan een TOP-Team!

SKS wedstrijddata

 DatumWedstrijdplaatsWaar het beste te volgen?
Za.30-07-2022GrouBij De Tynje
Ma.01-08-2022De VeenhoopBij Ie-Sicht
Di.02-08-2022EarnewâldSânemar
Wo.03-08-2022TerherneVanaf de pier
Do.04-08-2022LangweerVanaf het strand van het dorp
Vr.05-08-2022ElahuizenLangs de oever van het dorp; Mardyk
Za.06-08-2022StavorenVanaf de IJsselmeerdijk
Ma.08-08-2022WoudsendVanaf de Indyk
Wo.10-08-2022LemmerVanaf de pier bij het strand
Do.11-08-2022LemmerVanaf de pier bij het strand
Vr.12-08-2022SneekVanaf het Starteiland

In Memoriam

 

 
Nei in tige warber libben
is ferstoarn,
ús mei-oprjochter,

(dokter) Gerrit Verbeek

As grut skûtsje leafhawwer wie hy yn 1958
ien fan de minsken dy’t soargen, dat ús skûtsje
foar de Súdwesthoek mei de SKS sile koe.
Mear as 40 jier letter wie hy as bestjoerder noch
tige warber foar ús stifting en is hy foar de
Súdwesthoek altyd in hâldfêst bleaun.
Wy winskje de famylje in soad sterkte ta.
Skipper, bemanning, bestjoer
Skûtsje Súdwesthoek

Deze week overleed de heer G.O.J. Verbeek, die al jarenlang in Makkum woonde. Verbeek was de laatste nog levende oprichter van Stichting Skûtsje Súdwesthoek (in 1958).
Als goede vriend van schipper Klaas van der Meulen lukte het Gerrit Verbeek om, samen met een groepje andere skûtsje-liefhebbers uit de zuidwest-hoek van Friesland, het skûtsje Twee Gebroeders terug te kopen uit Amsterdam, waar het ruim 3 jaar als woonschip had gelegen. Met dat skûtsje was Van der Meulen als schipper met zijn bemanning vanaf 1945 4 keer kampioen geworden bij de SKS.
De enthousiaste jongemannen richtten een stichting op, staken er geld en inzet in en zorgden dat het skûtsje zo snel mogelijk weer aan wedstrijden kon deelnemen.
Het skûtsje noemden ze toen Súdwesthoek.

De heer Verbeek, toen huisarts in Warns, was eerst ook bemanningslid en bleef jarenlang bestuurslid.
Mede door zijn inzet werd in het jaar 2000 een dreigend einde van de stichting voorkomen en de Súdwesthoek voor de SKS behouden. Met mede-oprichters Douwe Amels en Auke de Groot en Douwe’s zoon Rein en Auke’s kleinzoon Jan startte Verbeek toen een nieuw hoofdstuk in het bestaan van de Súdwesthoek. Toen de gemoederen later in het jaar 2000 wat bedaard waren en er nieuwe bestuursleden als vervangers waren gevonden, vonden de 3 oud-oprichters het tijd hun bestuurstaak te beëindigen.  

Een paar jaar later, nadat we een groter skûtsje hadden gekocht en begonnen waren met een jaarlijkse zeildag voor donateurs, was Verbeek met zijn vrienden van vroeger, inmiddels allen de 80-jarige leeftijd gepasseerd, nog eens mee te zeilen. Ze genoten zichtbaar.

Zo hebben vele skûtsjesilers in Friesland, zeker niet alleen van de Súdwesthoek, jarenlang genoten van Verbeek’s aanwezigheid, betrokkenheid en ondersteuning in verschillende vormen.

Deze markante man zal daarom bij ons en vele anderen in herinnering blijven.

Vers gerookte vis!

Ook dit jaar kunt u bij ons weer heerlijke verse vis bestellen!

We hebben al een kleine testronde palingroken gedaan en de resultaten waren uitstekend…..
Op zaterdag 18 december gaan we hard aan het werk om de zalm en paling te roken en alle bestellingen thuis te bezorgen in de regio.
Wij vragen u dan zaterdag het verschuldigde bedrag CONTANT en GEPAST klaar te hebben. Op een veilige manier zullen we uw bestelling overhandigen en het geld in ontvangst nemen

De flyer is hier al huis aan huis rondgebracht maar als u hem heeft gemist kunt u het via onderstaande link zelf printen en op een van de genoemde adressen inleveren.
Ook een email naar info@sudwesthoek.nl is mogelijk.

Flyer Visverkoop 2021 Hier vindt u ons bestelformulier met de prijzen en gewenste bezorgtijden..

Bestellingen doorgeven kan uiterlijk zaterdag 11 december!!

 

Succesvolle visverkoop!

Wat hebben wij een geweldige dag gehad!

De voorbereiding heeft even wat voeten in aarde gehad en door de aangescherpte corona-maatregelen werd de uitvoering nog wat gewijzigd.
In plaats van gezellig op het skûtsje te roken, werd in alle rust bij de loods aan de Jurisdictie de boel opgebouwd.
Met 3 rooktonnen en een aantal rokers werden alle bestellingen verwerkt. Het inpakken en sorteren voor de diverse ritten was nog een hele uitzoekerij maar ook dat verliep prima.
De klanten waren blij dat we aan de deur konden komen met de zalm, paling of garnalen en wij hebben gezorgd voor een overdracht op gepaste afstand zoals op 1 van de foto’s is te zien.

We willen alle mensen bedanken die ons hebben geholpen met deze actie voor het Súdwesthoek skûtsje. De vrijwilligers bij de rooktonnen, de chauffeurs en de inpakkers. En natuurlijk alle klanten!
Maar ook zeker Jurjen Pruis en Pieter Wouda die ons de heerlijke zalm cq garnalen hebben geleverd!

Hieronder een paar leuke beelden van de dag.